Kontakt

Gränges produktionsanläggning i Huntingdon erhåller ISO 14001-certifiering

Per den 16 juli 2020 har miljöledningssystemet vid Gränges produktionsanläggning i Huntingdon i USA blivit certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

Med denna certifiering åtar sig Gränges att kontinuerligt och konsekvent förbättra vår miljöprestanda och säkerställa att miljöpåverkan identifieras, mäts, analyseras och minskas. Den oberoende tredjepartsrevisionen av miljöledningssystemet vid Gränges produktionsanläggning i Huntingdon genomfördes av NSF-ISR Ltd.

Att erhålla denna ISO-certifiering är inte bara en stor prestation och ett bevis på hårt arbete utfört av vårt team i Huntingdon, det är också ett utmärkt exempel på Gränges strategiska fokus på hållbarhet och kontinuerliga förbättringar,
- Patrick Lawlor, President Americas

 

Som grund för Gränges hållbarhetsagenda har vi ett starkt fokus på att utveckla hållbara produkter, minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla en god affärsetik samt skapa en säker och bra arbetsmiljö. Effektiv styrning och förbrukning av material, energi och vatten förbättrar Gränges miljö- och klimatprestanda liksom vår lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft.

"Genom att effektivt hantera och minimera vår miljöpåverkan, kan vi vidareutveckla hållbara erbjudanden som bidrar till ökade affärs- och hållbarhetsfördelar för våra kunder,” säger Patrick Lawlor. “Våra kunder kan vara säkra på att vi arbetar enligt de högsta miljöledningsstandarderna och att vår miljöpåverkan konstant minskar.”

För att säkerställa en effektiv styrning och hållbara processer för EHS (miljö, hälsa och säkerhet) i vår verksamhet, strävar Gränges efter att certifiera alla produktionsanläggningar enligt ISO 140011) (miljöledning), ISO 50001 (energiledningssystem)/energihantering) samt ISO 45001 eller OHSAS 18001 (hälso- och säkerhetsstyrning). Gränges har också en ambition att certifiera alla produktionsanläggningar enligt Aluminium Stewardship Initiative:s (ASI) hållbarhetsstandarder.

Mer information om Gränges hållbarhetsagenda och hållbarhetsmål finns här, och en översikt av Gränges hållbarhetscertifikat finns här.

1) ISO 14001 är en internationellt överenskommen standard som anger kraven för ett miljöledningssystem. Det hjälper organisationer att förbättra sin miljöprestanda genom effektivare förbrukning av resurser och minskning av avfall, och därigenom få en konkurrensfördel och ökat förtroende hos intressenter. Mer information om ISO styrningsstandarder finns här.