Kontakt

Tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig för samtliga Gränges produkter

Sedan slutet av 2023 kan Gränges erbjuda tredjepartsverifierade klimatavtryck på 100 procent av sina produkter globalt. Detta har uppnåtts genom implementering av interna livscykel- och klimatavtrycksverktyg vid alla produktionsanläggningar. Gränges har därmed nått ett av sina hållbarhetsmål för 2025 två år i förväg.

Som en global ledare inom cirkulärt och hållbart aluminium utvecklar Gränges lösningar som kan förbättra kundernas operativa prestanda samt hållbarhetsprestandan för deras produkter. Att tillhandahålla tydlig hållbarhetsinformation, till att börja med produkternas klimatavtryck, är viktigt eftersom det skapar transparens och spårbarhet för kunder och slutanvändare.

"Att ha tredjepartsverifierade klimatavtryck på produktnivå gör det möjligt för kunderna att förstå produkternas miljöpåverkan och göra medvetna hållbara val. Hög transparens och spårbarhet bidrar också till att bygga ansvarsfulla leveranskedjor. Jag är väldigt stolt över hela Gränges-teamet som har gjort detta möjligt”, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability på Gränges.

Gränges hållbarhetsplan fokuserar på att skapa cirkulära och hållbara aluminiumlösningar och att stödja kunderna i deras arbete med hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Läs mer här.

Juni 2024