Kontakt

Gränges bibehåller ett högt betyg i MSCI:s senaste ESG-rating

Förra året höjde ratinginstitutet MSCI Gränges ESG-betyg från A till AA. I år ligger Gränges betyg kvar på AA, vilket är ett fortsatt bra erkännande för företagets hållbarhetsarbete under året.

Gränges har satt ambitiösa och tydliga långsiktiga hållbarhetsmål som stödjer en global hållbar utveckling och säkrar bolagets framtida konkurrenskraft och tillväxt. Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk och arbetar på ett strukturerat sätt för att integrera hållbarhet i sin verksamhet och i värdekedjan. Företaget har sett en positiv utveckling vad gäller många nyckeltal inom hållbarhet de senaste åren.

Gränges hållbarhetsarbete bedöms kontinuerligt av kunder och hållbarhets/ESG-analytiker med hjälp av frågeformulär om hållbarhetsresultat och hållbarhetsstyrning. ESG-investeringar handlar om att beakta miljöaspekter, sociala aspekter samt styrning tillsammans med finansiella faktorer i investeringsbeslutsprocessen. Kort sagt har Gränges bibehållit hållbarhetsresultatet inom alla de tre områdena: ’Environment, Social, Governance’. Genom att årligen förbättra hållbarhetsresultatet och samtidigt öka transparensen när det gäller hållbarhetsdata arbetar Gränges för att öka perceptionen av att Gränges är en erkänd ledare inom hållbarhet.

- Det här MSCI-betyget är ett mycket bra kvitto för oss eftersom det att ökad transparens i hållbarhetsrapporteringen, i kombination med förbättrade hållbarhetsresultat, uppmärksammas, säger Sofia Hedevåg SVP Hållbarhet.

_________________________________________

MSCI ESG Research genomför MSCI ESG-klassificeringar för publika bolag och på ett fåtal privatägda bolag på en skala från AAA (högsta nivå) till CCC (lägsta nivå), beroende på exponering för branschspecifika ESG-risker och förmågan att hantera dessa risker jämfört med andra branschaktörer.
Läs mer om MSCI ESG-analyser här >
En fullständig översikt över Gränges hållbarhetsmål >

1) THE USE BY GRÄNGES OFANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF GRÄNGES BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.