Kontakt

Framtiden går på el

Efterfrågan på elfordon ökar kraftigt till följd av statliga stimulansåtgärder och nya erbjudanden från bilindustrin. Gränges har en bra position för att utveckla affärerna i sektorn, enligt Thomas Ren, affärsutvecklingschef för elfordon.

Nu när övergången till elfordon börjar ta fart finns det flera trender som kan innebära möjligheter för Gränges.

– Den främsta trenden som vi ser inom elfordon är den snabba utvecklingstakten. Det var Tesla som drog igång den trenden – de kommer från Silicon Valley och har ett liknande förhållningssätt till elfordon som till IT-utveckling, säger Thomas Ren, chef för den organisation inom Gränges som ansvarar för elbilsområdet. Dessutom ser han en trend där diskussioner om elfordon har kommit att handla om hela transportsystemet.

– Viktiga frågor som tas upp är hur elfordon kommer att användas i framtiden och om kommersiella fordon kommer att bli självkörande och kanske vara ute på vägarna dygnet runt flera månader eller år i sträck. Alla sådana frågor kan få stor betydelse för hur framtida Grängesprodukter utvecklas, säger Thomas Ren.

Om självkörande fordon ska ligga ute på vägarna konstant ställs stora krav på livslängd och hållbarhet, och nya material måste tas fram för att uppfylla de kraven. – Det kommer att bli en stor möjlighet för Gränges, säger han.

Även om batterier för elfordon fortfarande är under utveckling är det inom laddning som de största stegen behöver tas för att hålla jämna steg med de snabba framsteg som görs inom elfordonstekniken i stort.

– Batteritekniken är nyckeln till elfordonen, säger Thomas Ren. Normalt behöver man ladda en bil i 8 till 12 timmar. Snabbladdning genererar mycket värme och då måste värmehanteringstekniken utvecklas för att klara värmenivåerna. Lösningar för värmeväxlare till elfordon behövs bland annat för att kyla batterier, driva elektronik och elektriska komponenter. Inom alla dessa områden skulle Gränges kunna spela en viktig roll, enligt Thomas Ren.

– Men samtidigt som det finns mycket positivt med utvecklingen av elfordon så finns det också flera utmaningar för ett företag som vårt, förklarar han.

– Många tillverkare av originalutrustning (OEM) halverar sina utvecklingscykler. Då finns det inte mycket tid för simulering och tester. Flera labb kan också tillhandahålla småskalig produktion direkt. Utvecklingshastigheten gör att kunderna längre ned i värdekedjan letar efter lösningar och information.

Vi måste vara flexibla och anpassa oss till förändringarna.
- Thomas Ren, affärsutvecklingschef för elfordon inom Gränges

Vi vill ta oss tid att prata med OEM tillverkare och batteriutvecklare om de utmaningar som de står inför, så att vi kan hjälpa dem att hitta lösningar och utveckla tekniken snabbare och mer effektivt än i dagsläget, säger Thomas Ren.

Gränges utveckling inom elfordon är koncentrerad till Asien, med grundläggande forskning i Sverige kring kring övriga produkter som batterihöljen. Företagets filosofi för att tackla de snabba förändringarna på marknaden är att ta ett samlat grepp och låta utvecklare och ingenjörer från hela organisationen jobba tillsammans kring produktutveckling.

– Om elfordon och hållbara transporter är framtiden så är framtiden här nu, säger Thomas Ren.