Kontakt

Hållbarhet skapar lönsam tillväxt för Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av avancerade aluminiumprodukter. Hållbarhet är en integrerad del av bolagets verksamhet och affärsstrategi.

Gränges utvecklar och tillverkar avancerade aluminiummaterial som ökar effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och prestandan i slutprodukten. Aluminium är lätt, starkt, korrosionsbeständigt och har bra ledningsförmåga. Materialet är också är formbart och ogenomträngligt för ljus och ag. Dessa egenskaper, tillsammans med att aluminium kan återvinnas i oändlighet, möjliggör att Gränges kan erbjuda resurseffektiva och klimatsmarta lösningar till kunder huvudsakligen inom fordonsindustrin, industrin för stationära värmeväxlare och förpackningsindustrin.

Avtal om att förvärva Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsad aluminium, som Gränges annonserade den 28 november 2019, möjliggör för Gränges att ta en mer aktiv roll i omställningen mot mer hållbara transportlösningar genom att erbjuda ett bredare utbud av hållbara produkter för applikationer såsom elfordon.

I takt med omställningen till hybrid- och elbilar kommer efterfrågan på aluminiumkomponenter att öka ytterligare.
-

- Vi är en världsledande leverantör av material till värmeväxlare för fordonsindustrin, där vi har ett starkt fokus på elektrifieringen och erbjuder ett hållbart material som möjliggör ökad effektivitet och mindre bränsleförbrukning. I takt med omställningen till hybrid- och elbilar kommer efterfrågan på aluminiumkomponenter att öka ytterligare, säger Johan Menckel, vd på Gränges.


Johan Menckel, VD på Gränges

Genom att bedriva en hållbar och ansvarsfull verksamhet ökar Gränges sin konkurrenskraft samtidigt som bolaget bidrar till en hållbar utveckling i samhället. Gränges arbetar strukturerat för att integrera hållbarhet i alla processer.

- Vi har satt ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk med tydliga mål för 2025 som bland annat bygger på FN:s globala mål. Vårt hållbarhetsarbete innefattar inte bara miljöfrågor. Det syftar även till att förbättra säkerheten på våra arbetsplatser, öka produktiviteten och hjälpa våra kunder att bli resurseffektiva. Vi är väl positionerade i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Sofia Hedevåg, VP Sustainability.


Sofia Hedevåg, Hållbarhetschef på Gränges

Hållbarhetsarbetet har gett resultat. Förra året lyckades bolaget öka andelen inköpt återvunnet aluminium med 46 procent jämfört med året innan. Ett annat bevis på det framgångsrika arbetet är att Gränges produktionsanläggning i Shanghai i somras erhöll ASI-certifiering.

- Aluminium Stewardship Initiative (ASI) är en global flerpartsorganisation som tillhandahåller tredjepartsgranskade standarder inom hållbarhet och vår anläggning i Shanghai uppnådde kriterierna för att bli certifierad. Vi är mycket stolta över den, säger Johan Menckel.

Gränges arbetar också med att ta fram tredjepartsgranskade hållbarhetsmärkningar för sina produkter där bland annat klimatavtrycket på artikelnivå ska framgå. Ambitionen är att de första hållbarhetsmärkta produkterna ska lanseras under 2020.

- Vi gör detta för att öka transparensen mot våra kunder så att de ska veta vad de köper. Kunderna efterfrågar allt mer hållbara och cirkulära material, avslutar Sofia Hedevåg.