Kontakt

Uppmärksammat hållbarhetsarbete för Gränges

För tredje året i rad rankar Dagens industri och Aktuell Hållbarhet i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet årets hållbara bolag. Än en gång placerade sig Gränges bland de topprankade materialbolagen.

2020 fokuserar rankingen ’Hållbara bolag’ på de svenska börsbolagens omställnings- och riskhanteringsförmåga. Rankningen inkluderar börsbolag inom sektorerna konsumtionsvaror, kapitalvaror, material, investmentbolag, banker och dagligvaror och Gränges hamnade på plats fyra inom sektorn materialbolag.


Sofia Hedevåg, hållbarhetschef Gränges

- Det här är jätteroligt och en viktig bekräftelse att vi identifierar och hanterar hållbarhetsrisker på ett bra sätt, säger Gränges Hållbarhetschef Sofia Hedevåg.

Den årliga undersökning ’Hållbara bolag’ visar att en majoritet av de svenska börsbolagen kartlägger hållbarhetsrisker och har system för att identifiera, mäta och hantera dessa. Så även Gränges.

- Vi arbetar systematiskt med dessa frågor. Kartläggning och hantering av hållbarhetsrisker är integrerat i Gränges koncernövergripande riskhanteringsprocess. Vi arbetar aktivt med riskhantering för att övervaka och minimera risker på ett strukturerat och proaktivt sätt, fortsätter Sofia.

- Hållbarhetsriskerna är många och det är viktigt att ha en tydlig agenda. Det gäller såväl risker inom miljö som sociala risker kopplat till hälsa och säkerhet, affärsetik samt hur vi vill att våra leverantörer ska agera. Det är jättekul att vårt arbete uppmärksammas externt, avslutar Sofia.

SÅ GÅR HÅLLBARA BOLAG-RANKNINGEN TILL

Rankningen Hållbara bolag fokuserar 2020 på de svenska börsbolagens omställnings- och riskhanteringsförmåga. Undersökningen omfattar 134 bolag i inom kapitalvaror, konsumtionsvaror, material, dagligvaror samt banker och investmentbolag. Bolagen bedöms utifrån en enkätundersökning (som kan ge max 6 poäng) samt en rapport- och hemsidesstudie (som kan ge max 30 poäng). Rapport- och hemsidesstudien är uppdelad i 5 kategorier: fördjupad risk, antikorruption, personal, hållbarhetsstrategi & SDG samt miljö & klimat. Rankningen genomförs av Lunds Universitet i dialog med en rådgivande kommitté med experter samt representanter från organisationer som FAR, Swesif, SFF, Vinnova och TIllväxtverket.