Kontakt

Solenergi hjälper Gränges kunder att nå sina klimatmål

Externa partnerskap är en viktig del i Gränges strategi för hållbar tillväxt. Ett nyckelområde är satsningen på nya leverantörssamarbeten inom solenergi.

I USA tecknade Gränges Americas nyligen ett 10-årigt avtal med elbolaget Entergy Arkansas för Gränges produktionsanläggning i Newport, Arkansas. Avtalet innebär att Gränges får cirka 25 procent av den kapacitet som behövs för produktionsanläggningen Newport. Tillgången till ytterligare kapacitet kommer att fortsätta öka för varje år när produktionen av solel ökar. ”Våra kunder letar efter lösningar som hjälper dem att minska sin klimatpåverkan. De har sina egna hållbarhets- och klimatmål och vänder sig till oss för att få hjälp att nå de målen. Att öka vår förnybara el är en strategisk prioritering för oss, eftersom det bidrar till en mer hållbar framtid för våra kunder och oss själva”, säger Rosa Laxamana, VP Sustainability Gränges Americas.

Att investera i förnybar energi minskar Gränges klimatavtryck (scope 1+2) och är en viktig del av företagets resa att minska klimatavtrycket. Gränges har som mål att öka användningen av förnybar energi i den egna verksamheten till minst 20 procent år 2025. År 2022 var den totala andelen förnybar energi 16 procent. Alla regioner arbetar aktivt med hur användningen av förnybar energi kan ökas och har pågående diskussioner med externa partners för att ytterligare öka inköpen. I Gränges Europe köper verksamheten i Finspång i Sverige 100 procent av sin el från vattenkraft och Konin i Polen kommer 23 procent från vattenkraft. Från och med januari 2023 köper Shanghai 100 procent förnybar el och startar installation av solpaneler på taket till produktionsanläggningen under 2023.

Att öka vår förnybara el är en strategisk prioritering för oss eftersom det bidrar till en mer hållbar framtid för våra kunder och oss själva.
- Rosa Laxamana, VP Sustainability Gränges Americas