Kontakt

Hållbara transportlösningar på spåren

Ansvarsfulla och koldioxidsnåla godstransporter kan göra stor skillnad för miljön. Tack vare optimerade transporter har Gränges hittat sätt att minska utsläppen från sina kundförsändelser, i vissa fall med så mycket som två tredjedelar.

Gränges har kunder över hela världen, vilket ofta kräver långväga transporter. Ett genomtänkt intermodalt transportsystem kan göra stor skillnad i klimatpåverkan från godsleveranser.

Intermodala transporter utnyttjar styrkorna hos olika transportmetoder. Tåg kan frakta mycket och drivs vanligtvis av el, vilket gör dem mer miljövänliga än lastbilar. Lastbilar är ofta nödvändiga för den allra sista sträckan, men genom att använda tåg så långt det är möjligt kan dess användning minimeras.

Dessa fördelar har blivit uppenbart för Gränges verksamhet i Finspång.

“Oftast handlar det om att få bort godset från vägarna och upp på järnvägsspåren. Mindre användning av dieselbränsle gör verkligen stor skillnad. Till exempel innebär leverans med intermodala transporter, främst tåg, till en av våra kunder i Italien att klimatutsläppen kan minskas med cirka 70 procent, jämfört med att endast använda lastbilar”, säger Maria Borg, logistikchef, Gränges Finspång.

Att använda intermodala transporter kräver noggrann koordinering och planering. Leveranstiden kan också skilja sig jämfört med om man endast använder lastbilar.

”Leveranstiden kan vara något längre, vilket vi måste tänka på, och vi behöver ha nära kommunikation med kunden. Men intresset för koldioxidsnåla och ansvarsfulla transporter växer sig allt starkare inte bara hos producenter som Gränges utan även hos transportföretag och våra kunder. Nu tittar vi på att utöka detta och andra spännande hållbara transportlösningar till fler och fler länder”, säger Maria Borg.

Juli 2024