Kontakt

Gränges Americas köper koldioxidsnålt primäraluminium för att minska klimatavtrycket

Tack vare ett ökat fokus på inköp av koldioxidsnålt primäraluminium minskar Gränges Americas klimatavtrycket från sina aluminiumlösningar ytterligare.

Gränges har åtagit sig att minska klimatavtrycket genom hela sin värdekedja, med fokus på både den egna verksamheten och de material som köps in. Företaget har ambitiösa långsiktiga klimatmål för 2030 och 2040, som har validerats av Science Based Targets-initiativet att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen.

En av de prioriterade aktiviteterna till netto-nollutsläpp är att öka återvinningen och inköpen av koldioxidsnålt primäraluminium.

Genom strategiska partnerskap med leverantörer som Rio Tinto och Alcoa har Gränges Americas säkrat tredjepartsverifierat koldioxidsnålt primäraluminium, vilket följaktligen minskar produkternas klimatavtryck avsevärt. Klimatavtrycket från koldioxidsnålt primäraluminium motsvarar cirka en fjärdedel av det globala genomsnittet och ungefär hälften av det nordamerikanska genomsnittet.

"Våra kunder inser vikten av att använda hållbara material, och tack vare våra strategiska inköp kan vi avsevärt hjälpa dem på deras resa mot lägre klimatavtryck. Genom att ut dessa koldioxidsnåla lösningar på marknaden kan vi ligga i framkanten i vår bransch”, säger Mark Lienhart, Senior Vice President Procurement & HVAC Sales.

Gränges hållbarhetsplan fokuserar på att skapa cirkulära och hållbara aluminiumlösningar och att stötta kunderna i deras hållbarhets- och klimatarbete.

Sedan 2017 har Gränges Americas nästan halverat sitt totala klimatavtryck (scope 1+2+3), och uppnått en minskning av klimatutsläppen med 46 procent.

Att samarbeta med leverantörer som aktivt arbetar med hållbarhet värdekedjan är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser från scope 3.

Juni 2024