Kontakt

Värdefullt skrot

Aluminiumtillverkning blir inte miljövänligare än de material som tillsätts i smältugnen, så det är viktigt att se till att de är så rena som möjligt. Gränges Americas har tagit fram en prisbelönt lösning som är både miljövänlig och lönsam.

Den ökande efterfrågan på aluminium sätter press på produktionsanläggningarna i branschen att framställa mer sekundäraluminium av återvunnet material, medan behovet av primäraluminium minskar.

– Därför frågade vi oss hur vi kan fortsätta att vara hållbara och samtidigt öka vår vinst, berättar Bill Norden, som är gjuterikoordinator på Huntingdon-anläggningen och har jobbat på Gränges i 30 år.

Vi frågade oss hur vi kunde fortsätta att vara hållbara och samtidigt öka vår vinst.
- Bill Norden, Gjuterikoordinator, Huntingdon


Ett sammansatt team med olika representanter från Gränges amerikanska produktionsanläggningar i Huntingdon, Tennessee och Salisbury, North Carolina kom på svaret: genom att öka användningen av bra återvunnet material.

– På Huntingdon-anläggningen har vi som mål att 20–25 procent av den metall vi köper in varje månad ska vara klassad som återvunnen, säger han.

USA-teamet satte upp ett högt ställt mål att använda drygt 2,7 miljoner kilo externt återvunnen metallskrot per månad i gjutningsprocessen vid slutet av 2018, och med förenade krafter satte man igång att jobba för att nå målet.

– Man ska alltid ta vara på nya möjligheter som dyker upp, för det är inte säkert att de kommer tillbaka, säger Bill Norden. Och det är häpnadsväckande vad man kan uppnå om man bara fortsätter att kämpa och gneta. Bill Hitchcock är gjuterikoordinator på Salisbury-anläggningen som också varit med i projektet.

– Vi måste vara mycket noga med vilken metallskrot vi använder, säger han. Den måste vara fri från färg och smörjmedel för att minimera utsläppen, och våra analytiker undersöker alltid om det finns kontaminering av till exempel koppartråd, stål eller järn. Lyckligtvis har vi numera ett inköpsavtal med en bildelstillverkare som tillhandahåller legeringar som de har köpt av oss från början. Därför vet vi precis vad deras skrot innehåller. Eftersom de redan har överträffat sitt mål har anläggningarna i Huntingdon och Salisbury blivit belönade för sina insatser. Initiativet uppmärksammades med Gränges hållbarhets- och säkerhetspris 2018. Bill Hitchcock tycker att det känns ”uppfriskande” att slippa köpa in primäraluminium eftersom det går åt så mycket energi för att bearbeta den.

– Det är viktigt att göra sådana här förändringar, annars blir vi omsprungna av konkurrenterna. Eftersom teamet i nuläget ersätter över tre miljoner kilo primäraluminium med metallskrot varje månad har deras arbete fått en dramatisk effekt. Förutom att det minskar koldioxidutsläppen med omkring 425 ton per år har det också medfört enorma energibesparingar och väsentligt förbättrat det totala ekonomiska resultatet. Det här skulle inte ha varit möjligt att uppnå utan det imponerande lagarbetet från inköpare, leveranssamordnare, schemaläggare, operatörer och kundservicemedarbetare, framhåller Bill Norden.

– Det är bra att få alla med sig, säger han, eftersom man aldrig vet vem som kan komma med nästa idé.

Juryn: Minskad miljöpåverkan

”Gränges Americas har lyckats med att drastiskt öka användningen av extern metallskrot både i Huntingdon och Salisbury. Det har lett till att koldioxidutsläppen har minskat med omkring 425 ton per år, vilket är ett bra bidrag till arbetet med att minska Gränges miljöpåverkan.”


Teammedlemmar:

Huntingdon:Mike Eller, Chad Utley, Bill Norden, Randy Bell,Kyle Dillahunty och Brian Kelly samt alla ugnsoperatörer och gjuterioperatörer.

Salisbury: Jason Joyner, Bill Hitchcock, Adnan Podzic, Kenny Kimbrell och Joe Evans samt alla ugnsoperatörer och gjuterioperatörer. Mike Fox, Mark Lienhart, Matt Pelonero, John Stone.