Kontakt

Gränges säkrar 100 procent förnybar el i Newport

Gränges har tagit ytterligare ett viktigt steg på sin hållbarhetsresa genom att säkra förnybar el till verksamheten i Newport. Anläggningen är därmed Gränges första av koncernens tre amerikanska produktionsanläggningar som når 100 procent förnybar el.

Att investera i förnybar energi är en strategisk prioritet för Gränges eftersom det minskar klimatpåverkan från den egna verksamheten (scope 1+2) och ökar dess förmåga att producera hållbara produkter.

Gränges arbetar aktivt för att öka användningen av förnybar energi i alla verksamheter för att minska sitt koldioxidavtryck. Gränges Americas Inc. har nu säkrat 100 procent förnybar el för 2024 genom certifikat för förnybar energi, vilket kompletterar den solel som hämtas genom partnerskapet med den regionala elleverantören Entergy Arkansas.

"Vi är väldigt engagerade i att skydda miljön och bekämpa klimatförändringarna, och tar på det här sättet ytterligare ett stort steg på vår hållbarhetsresa genom att säkerställa förnybar elförsörjning och minska vårt koldioxidavtryck för vår Newport-anläggning", säger Uriel Soberanes, energiingenjör.

Gränges ambitiösa klimatmål för 2030 och netto-nollmål 2040 har validerats av Science Based Targets-initiativet för att vara i linje med den senaste vetenskapen och förenliga med målen i Parisavtalet.

År 2023 kom cirka 61 procent av Gränges el från förnybara källor. Gränges verksamhet i Finspång, Sverige, och Shanghai, Kina, hämtade 100 procent av sin el från vattenkraft medan verksamheten i Konin, Polen, hämtade 75 procent från vattenkraft.

Fortsatt starkt fokus på ökad användning av förnybar energi i Gränges egen verksamhet, tillsammans med återvinning och koldioxidsnålt primäraluminium är nyckelåtgärder för att koncernens ska nå sitt netto-nollmål.

Mars 2024