Kontakt

Gränges investerar 33 MUSD för att öka gjutningskapaciteten för aluminium i USA

25 mar 2021 | KONCERNRELEASE

Gränges kommer att investera 33 MUSD för att expandera gjutningsverksamheten i Huntingdon, Tennessee, för att möta den ökade efterfrågan från kunder i Nordamerika. Investeringen följer de tidigare framgångsrika investeringarna i ny valsningskapacitet i produktionsanläggningarna i Huntingdon och Newport, Arkansas.

“Detta är den tredje större investeringen vi gör i USA sedan 2017. Den visar på vårt åtagande att växa vår affär med våra kunder och marknader, och stärker vår plattform för fortsatt lönsam tillväxt. Den stödjer också våra höga hållbarhetsambitioner genom att förbättra både energiintensiteten och klimatutsläppen per ton. Vi är stolta över att vara en långsiktig affärspartner till våra kunder när det gäller fortsatt tillväxt och innovation”, säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas.

Expansionen omfattar investeringar i byggnader och en ny gjutningslinje. Gjutningskapaciteten i Huntingdon kommer att öka med närmare 25 kton per år när utbyggnaden är klar, och den kommer att möjliggöra ett bättre kapacitetsutnyttjande i de efterföljande valsnings- och skärningsprocesserna.

Projektet är beräknat att ta mindre än två år att färdigställa och förväntas bidra positivt till Gränges rörelseresultat 2023. Gränges kommer att finansiera expansionsinvesteringen i Huntingdon med befintlig kassa samt internt genererade kassaflöden.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Brad Thomas, VP Strategy, Sales & Marketing Gränges Americas
brad.thomas@granges.com, tel: +1 615 815 9492

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplika-tioner, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.