Kontakt

I tyska Velbert och franska SaintAvold ligger två anläggningar som nu ska börja leverera långa pressgöt, eller billets, till sina båda ägare: Gränges och det tyska aluminiumföretaget Erbslöh. Här – i hjärtat av norra Europas industriregion – har anläggningarna använt sprayformningsteknik för aluminium i drygt 20 år.

Sprayformning är en process där en smält metallegering atomiseras (upplöses) med kvävgas till små runda droppar som i hög hastighet placeras i ett halvt stelnat tillstånd på ett roterande substrat för att bygga upp ett göt.

Gränges ser 40-miljonersinvesteringen i de två produktionsanläggningarna som en strategisk satsning för framtiden.

– Det finns inte så många produktionsanläggningar av det här slaget i världen och den här satsningen gör att vi säkerställer kompetens och materialförsörjning för nästa generations material till värmeväxlare, säger Stefan Wass, chef för produktinnovation i Finspång och en av Gränges tre representanter i Geteks styrelse.

– Kompetensen inom sprayformningsteknik är väldigt hög i SaintAvold och Velbert, tillägger han.

På sikt är det anläggningen i SaintAvold som får starkast koppling till Gränges. Saint-Avold kommer att förse koncernen med sprayformade Trilliumgöt som strängpressas och friktionssvetsas till lodplåtar för vidare valsning.

Getek i korthet

Getek står för Gränges Erbslöh Teknologie. Omsättningen 2017 var cirka 3 miljoner euro. Getek är ett joint venturebolag med Gränges och Erbslöh Aluminium som ägare (Gränges kontrollerar 51 procent).

Velbert (Tyskland)
Antal anställda: 9.E
En spraykammare. 
Kapacitet: 1 100 ton per år. 
Produkter: Trillium som levereras till Gränges. Dispal som levereras till Erbslöh Aluminium. Dispallegeringar används bland annat i cylinderinfodringar, vevstakar, lagerlock och inloppsventiler.

Saint-Avold (Frankrike)
Antal anställda: 10.
Två spraykammare.
Kapacitet: 3 000 ton per år.
Produkter: Dispal som levereras till Erbslöh Aluminium men på sikt fokus att producera Trillium som levereras till Gränges.

– På sikt kan vi få ned kostnaden för Trilliumgöt samtidigt som vi säkerställer kapacitet för framtiden. Genom att vi nu får in sprayformningstekniken inhouse skaffar vi också bättre kontroll över ett kritiskt processteg för Trillium, med bättre kvalitet som följd, säger Stefan Wass.

Tillskotten av de nya anläggningarna till Grängeskoncernen ligger även i linje med företagets globala utvecklingsplan för Trillium, betonar Stefan Wass.

– Trillium är ett strategiskt projekt och vi behöver satsa på att få ut produkten på en bredare front för att bland annat möta marknadens krav på en lödningsprocess som möjliggör låga halter flussrester.

Erbslöh Aluminium är ett gediget bolag med över 50 års historia inom bearbetning av aluminiummaterial och är verksamt både i Tyskland och globalt. Att Gränges nu får en partner med stark koppling till fordonsindustrin på en av de största fordonsmarknaderna i Europa – Tyskland – är en ytterligare bonus.

– Gränges och Erbslöh kompletterar varandra mycket bra. Båda företagen arbetar med avancerade, nischade produkter. Dessutom liknar våra affärsmodeller varandra och vi förstår därför varandra bra. Det är en väldigt öppen kultur och det finns en stark vilja att samarbeta i den här nya formen, säger Stefan Wass.

Kompetensen inom sprayformnings-teknik är väldigt hög i Saint-Avold och Velbert.
- Stefan Wass, chef för produktinnovation