Kontakt

USA:s nya tullar på vissa kinesiska produkter, bland annat sådana som tidigare importerades från Gränges anläggning i Shanghai, har medfört en del förändringar för företaget. Men det är inte bara negativt, eftersom den verksamheten kunde flyttas över till företagets anläggning i Huntingdon, Tennessee i USA. Flytten har inneburit stora möjligheter för Gränges Americas, där den har satt fart på produktionen och bidragit starkt till Gränges ekonomiska resultat.

Samtidigt är produktionsmetoderna på Gränges amerikanska anläggningar annorlunda mot i Kina (eller för den delen Sverige). Bland annat är det andra legeringar som tillverkas. Bandgjutning är den enda metoden som används i USA, medan direktkyld gjutning är standard i Kina och Sverige.

– Inom Gränges International Incorporated (GII) fick vi undersöka vad vi kunde göra med de legeringar som produceras i USA för att tillgodose kundernas specifika behov här, säger Alberto Cruz, teknik- och kvalitetsansvarig på Gränges Americas. Gränges Americas valde att fokusera på att ta fram en ny serie opläterade rankor till värmeväxlare i radiatorer för olika aktörer inom bilindustrin. Brad Thomas, direktör för strategi, försäljning och marknadsföring, ledde det intensiva arbetet med att ta fram två nya legeringar (3003-H14 och 3003-H16) som uppfyller kraven från General Motors (GM), Gränges Americas största kund i segmentet.
– Vi fick utveckla våra produktionsflöden, och våra expertmetallurger Richard Davis och Scott Haller jobbade på att skapa rätt glödgningsprocesser som skulle uppfylla GM:s specifikationer, berättar Alberto Cruz.
– Sedan skickade prover till Vincent Gao på vår anläggning i Shanghai och till Ning Wang i Finspång för validering och godkännande innan vi kunde leverera dem vidare till GM för inspektion, fortsätter han. Hela processen fram till att avtalet var påskrivet tog ett halvår. För bara en enda kund! Hittills har Gränges producerat 755 ton av de nya materialen och prognosen för helåret 2018 är 1 900 ton. Alberto Cruz betonar att inget av detta skulle ha varit möjligt utan det stora engagemanget inom det tvärfunktionella och internationella teamet.
– Att investera i innovation är avgörande för tillväxten inom alla företag, säger han. Företag som inte gör det halkar efter och klarar inte av att locka till sig kunder och de bästa medarbetarna, och då missar man även de finansiella målen. Nu jobbar teamet i Huntingdon på ytterligare tre nya legeringar för sex andra bildelstillverkare. En sak är säker, menar Alberto Cruz:
– Att ta sig in på en sådan här nischmarknad är avgörande för att Gränges ska lyckas i framtiden.

Att ta sig in på en sådan här nischmarknad är avgörande för att Gränges ska lyckas i framtiden.
- Alberto Cruz, teknik- och kvalitetsansvarig på Gränges Americas

Juryns motivering

Innovativ lösning som bidrar till resultatet ”Priset ska uppmärksamma enskilda medarbetare, projektteam eller avdelningar som har presenterat en innovativ lösning som på ett betydande sätt bidrar till Gränges ekonomiska resultat. De främsta mätbara indikatorerna är beräkning av affärsmässigheten och beräkningar i efterhand av de resultat som den aktuella innovationen har presterat.”

Teammedlemmar: Alberto Cruz, Jan Scarbrough, Jerry Grajzl, Richard Davis, Scott Haller, Lee Spencer.

Olika team i Huntingdon: avdelningarna för smältning, gjutning, valsning och packning.

Shanghai: Vincent Gao.

Finspång: Ning Wang.