Kontakt

Återvunnen värme kapar energinotan

Återvinning av värme från rökgaser i varmvalsverket och ny LED-belysning i stora valsverkshallen. Det är några av åtgärderna som ­minskade energiförbrukningen och kapade energinotan med sex miljoner kronor på Gränges anläggning i Finspång under förra året.

Genom att vässa processerna och genomföra ett antal energibesparande åtgärder både i Finspång och Shanghai har Gränges under de senaste åren successivt minskat energiförbrukningen i företaget som helhet.

Denna minskade gas-, el- och värmeanvändning har en direkt positiv effekt på lönsamheten – ­energi är företagets tredje största kostnad efter metallinköp och personal. Dessutom ligger minskningen i linje med Gränges ambition att kontinuerligt arbeta med företagets miljöpåverkan från de egna anläggningarna.

– Här i Finspång lyckades vi minska kostnaderna med nästan sex miljoner kronor under 2015, berättar Michael Sunström, ansvarig för produktionsteknik i Finspång. Och de investeringar och satsningar vi gör under 2016 och 2017 betyder ytterligare besparingar på 15-16 miljoner.

Stora insatser för att minska energianvändning

Mellan 2012 och 2015 lyckades Finspång minska energianvändningen från 1,28 till 1,17 megawatt per producerat ton.

– Målet är att vi ska minska ytterligare de kommande åren och ligga på 1,09 MWh/ton till 2017. Det är utmanande mål och det kommer att kräva rejäla aktiviteter från oss för att få till det.

Intresset för miljö och energi har ökat överallt inom organisationen, enligt Michael Sunström.

Miljö ett självklart inslag i arbetet

– Det har blivit ett självklart inslag i arbetet. I dag när vi tittar på möjliga processförbättringar i våra anläggningar tittar vi alltid även på energiförbättringar. Så var det inte förr – det är som natt och dag jämfört med när jag började i företaget 1979.

I dag arbetar Finspång strukturerat och metodiskt för att hitta möjliga energibesparingar, genom att årligen göra minst en större analys på någon del av anläggningen.

– Det som framkommer i analysen, eller mappningen som vi säger, blir planen för det vi ska jobba med under det kommande året.

Lyckade åtgärder i Shanghai

Gränges Shanghai har under 2015 vidtagit en rad åtgärder som är inriktade på att ytterligare minska företagets energiförbrukning.

– Vi har bland annat skapat en ny driftrutin för våra smältugnsoperatörer, som går ut på att hålla luckan på smältugnen öppen under kortare tid. Vi har också infört ett nytt sätt att skumma och börjat använda fast silikonmaterial istället för silikonpulver, berättar Lu Yun, energiansvarig i Shanghai.

Verkstadens ventilations- och kontrollsystem har också uppgraderats för att sänka energiförbrukningen.

Under 2015 lyckades Gränges Shanghai minska sin förbrukning av elektricitet till 946 kWh per ton, förbrukningen av naturgas till 141 m3 per ton och dieselförbrukningen till 2,7 liter per ton.

– Vårt nästa mål blir att minska elektricitetsförbrukningen till 930 kWh per ton, naturgasförbrukningen till 135 m3 per ton och dieselförbrukningen till 2,5 liter per ton, säger Lu Yun.

I dag när vi tittar på möjliga processförbättringar i våra anläggningar tittar vi alltid även på energiförbättringar.
- Michael Sunström, produktionsteknisk chef, Finspång

Rökgaser från varmvalsverket återvinns

Under 2015 genomförde Finspång ett tiotal åtgärder för att minska energianvändningen. Hit hör återvinning av värme från rökgaser i götvarmvalsverket och ny LED-belysning i stora valsverkshallen. Sammantaget leder förra årets åtgärder till besparingar på nästan sex miljoner kronor.

– Vi har fått till bra rutiner för att kontinuerligt minska energianvändningen, mycket tack vare att vi nu har en energigrupp på 13 personer med folk från både produktion och teknik som ansvarar för frågan. Vi träffas en gång varannan månad för att löpande stämma av hur vi ligger till. Det är något jag kan rekommendera om man vill arbeta effektivt med energifrågan på sin anläggning.