Kontakt

Stort intresse för nya generationen Trillium

Gränges kunder kan säga adjö till flussmedel. En kostnadsoptimerad och nyutvecklad uppföljare till Trillium ska revolutionera branschen. ”Intresset är väldigt stort runt om i världen”, säger Mikael Pettersson, försäljnings- och marknadsdirektör på Gränges i Finspång.

I slutet av  september lanserades den andra generationen Trillium. Det är en vidareutveckling av den produkt som eliminerar flussanvändningen hos Gränges kunder samt förbättrar tillverkningsprocessen och prestandan hos lödda värmeväxlare i aluminium.

– Om första generationen snarare var en forskningsprodukt som smögs in på marknaden, så har den nyutvecklade produkten alla möjligheter att på bred front revolutionera marknaden, säger Richard Westergård, ansvarig New Material Technology på Gränges i Finspång.

Sedan starten 2006 har han varit involverad i utvecklingsarbetet med Trillium, som fram till 2009 var helt laboratoriebundet.

– I dag känner alla våra kunder till materialet och de som fått tillfälle att testa det är överens om att Trillium är en problemlösare. Den löser alla sorters lödproblem.

Den största finessen med såväl den gamla som den nya generationen av Trillium-material är att flussmedel inte behövs i lödningen.

– Applicerat på traditionellt sätt nöter flussmedel ner kundens utrustning. Det kan fräta sönder transportband och lösa upp ugnar inifrån. Det är kostsamt att använda medlet och hantera dess bieffekter. Dessutom kan det vara hälsovådligt att inandas fluorhaltiga dammpartiklar. Med vårt material kan kunden löda utan att tillsätta fluss, vilket bidrar till att lösa många olika miljöproblem. Att reducera flussrester i materialet är dessutom ett krav från många av våra kunders kunder, säger Richard Westergård.

Lösningen som sådan innebär också att Gränges kunder sparar tid, och kanske framför allt, pengar.

– Vi har utvecklat en produkt som är mer kommersiell än tidigare. Materialet gör lika mycket nytta som det tidigare materialet men till en betydligt lägre kostnad, säger försäljnings- och marknadsdirektören Mikael Pettersson.

Kundansvarige Peter Hamnäs instämmer.

– Under våra kundbesök har det blivit tydligt för kunderna att de faktiskt kan spara pengar i sina processer. Det blir verkligen en kostnadsoptimering. Tidigare har materialet varit lite för dyrt, vilket har inneburit att Trillium blivit en nischprodukt. Så blir inte fallet nu. Feedbacken vi fått är dessutom att Trillium har en kvalitetshöjande effekt.

Kunden RAAL i Rumänien har redan godkänt materialet för sin egen serieproduktion. Under hösten och vintern lär fler kunder hänga på tåget.

– Vi har sökt och fått patent i alla regioner där det finns väsentlig produktion av aluminium och värmeväxlare. Intresset är stort i Asien, Europa och Nordamerika. Det finns en väldigt stor förväntan på marknaden, avslutar Mikael Pettersson. 

De kunder som fått tillfälle att testa är överens om att Trillium är en problemlösare.
- Richard Westergård, ansvarig New Material Technology, Gränges i Finspång