Kontakt

Teknikseminarier ger kunder nya insikter

Gränges tekniska seminarier håller kunderna informerade om det senaste inom material och teknik och stärker deras relation till företaget. Det senaste seminariet i indiska Chennai lockade en stor publik, trots att vädret bjöd på hårt motstånd.

Gränges tekniska seminarier är omsorgsfullt planerade för att både befintliga och potentiella kunder ska få nya insikter.

Men ibland kan det dyka upp oväntade hinder. Teknikseminariet i indiska Chennai den 25–26 november 2015 sammanföll med rekordartade regn och översvämningar i regionen som gjorde det svårt, och i vissa fall omöjligt, att ta sig fram.

Trots dessa utmaningar kan VD:n för Gränges India, Sampath Desikan, blicka tillbaka på ett mycket lyckat evenemang.

– Trots översvämningarna och de tuffa väderförhållandena kan vi konstatera att alla de större kunderna från Chennai-området deltog, det är helt fantastiskt, säger han.

Seminarium om avancerad teknik för värmeväxlare

Ett 70-tal kunder deltog i seminariet, däribland fem potentiella kunder som var ivriga att få veta mer om vad Gränges kan erbjuda. Under seminariet, som hade temat Avancerad teknik för lätta värmeväxlare, fick deltagarna lära sig mer om värmeväxlarmaterial, formade rör, smältugnar och tillsättning av flussmedel. Det är exempel på komponenter och processer som ingår i tillverkningen av värmeväxlare för bilindustrin, till exempel radiatorer och laddluftkylare.

Evenemanget organiserades med stöd av tre externa sponsorer: flussmedelstillverkaren Solvay, smältugnstillverkaren SEKO Warwick och Schoeler, som tillverkar rörmaskiner.

Vi hade givande och ingående diskussioner efter varje teknisk presentation.
- Sampath Desikan, VD för Gränges India

Underhåller relationen med kunderna

Gränges har hållit liknande seminarier under 2007, 2009, 2011 och 2014, och Sampath Desikan framhåller att det senaste seminariet fyllde en viktig funktion för Gränges India.

– Det var helt avgörande för att underhålla kundrelationerna och stärka Gränges varumärke, säger han. Det skapade också en plattform för att visa potentiella nya kunder vad de befintliga kunderna får ut av sitt samarbete med Gränges.

Positiv respons från deltagare

Officiella representanter för Gränges vid evenemanget var bland andra VD Johan Menckel, affärsutvecklingschef Torbjörn Sternsjö, tekniska experter från Gränges AB och Gränges Shanghai, samt Thomas Ren, säljchef för teamen i Shanghai och Indien vid tiden för seminariet. Johan Menckel stod för det inledande och avslutande anförandet.

Sampath Desikan berättar att responsen från deltagarna var positiv.

– De var glada över att få ta del av de senaste nyheterna, vi hade givande och ingående diskussioner efter varje teknisk presentation.”

Växande marknad ger potential för Gränges

Tillväxtprognosen för Indiens BNP ligger på 7–8 procent per år de närmaste åren, och hushållens bilägande ökar. Därmed ser Sampath Desikan stor potential för Gränges lokalt, trots den svaga ekonomin under de senaste åren.

– De här faktorerna pekar på att marknaden kommer att fortsätta växa, och det kommer även att öka vår affär i Indien, säger han.

     
Tillväxt inom tillverkning av lätta fordon (LVP), Indien


Högre BNP-tillväxt än BRIC*-genomsnittet
  2012 2013 2014 2015** 2016** 2017**
Indien 5,1 6,9 7,3 7,5 7,9 8,0
BRIC*-länderna 5,4 5,4 5,0 4,7 5,5 5,6


*) Brasilien, Ryssland, Indien, Kina

**) Prognos
Källa: Världsbanken 2015