Kontakt

Säkerhetsveckor ett nyckelverktyg för att stärka Gränges säkerhetskultur

Varje år uppmärksammar Gränges World Day for Safety genom att anordna säkerhetsveckor. De är inte bara fulla av nyttiga aktiviteter, utan de är också viktiga drivkrafter för säkerhetskulturen inom koncernen.

Säkerhetsveckor ökar säkerhetsmedvetenheten genom olika aktiviteter, som ytterligare utbildningen, demonstration av ny utrustning, och revisioner. Säkerhetsveckorna är också tillfällen då Gränges kärnvärden – Hållbar, Handlingskraftig och Engagerad – märks på alla nivåer i organisationen. 

Deltagandet i aktiviteter är alltid högt och förslagen på hur arbetsmiljön kan göras ännu säkrare många, både i produktionen och i kontorskorridorerna. 

Säkerhetsveckor stärkerockså gemenskapen på arbetsplatsen genom att ta upp säkerhet som en del av allas ansvar och att den är viktig även utanför jobbet. Som Gränges team i Konin sammanfattade det i årets slogan: "Säkert för dig själv, säkert för din familj".  

Erfarenheterna delassedan mellan de lokala EHS-teamen för att förbättra säkerhetsprestandan och stärka säkerhetskulturen i hela koncernen. Det finns inget så brådskande att vi inte kan uppnå det på ett säkert sätt – Säkerhet först!

Maj 2024 

Bilder från Säkerhetsveckan inom Gränges