Kontakt

Ny metod skapar bättre luftflöde

Tack vare ett tätt samarbete mellan team i Finspång och Shanghai finns nu en ny metod på plats för att optimera luftflödet till glödgugnarna.


I väntan på nya ugnar. Den nya metoden kommer att introduceras i Finspång efter att de nuvarande glödgugnarna bytts ut till sex nya. 
Med kollegorna. Anders Johansson, Jennie Bjerner, Niclas Gustafsson, Niklas Peterson och Björn Strand.

Jennie Bjerner arbetar som processingenjör i Finspång och ingår i den tvärfunktionella grupp som haft ansvar för att komma med förslag om hur man kan få ett bättre luftflöde till glödgugnarna.

Gruppens arbete startade 2014. Målet har framför allt varit att undersöka vad som behöver göras för att uppnå en jämnare temperatur i banden och minska temperaturspridning mellan olika band för att kunna svara upp mot framtida kundkrav.

Flera av Gränges kunder har på senare år uttryckt önskemål om att få materialkvalitet som kräver bandtemperaturtoleranser på +/- 5 grader. Gruppen har också gjort en kartläggning av ugnarnas förmåga för att säkerställa att Gränges uppfyller CQI-9, som är bilindustrins standard för värmebehandlingsprocesser.

– Sedan 2015 har vi tillsammans med forskningsinstitutet Sintef genomfört datorsimuleringar av våra glödgugnar som i korthet gått ut på att visa hur bandtemperaturen påverkas av olika luftflöden och lufttemperaturer. Vi har också gjort kompletterande experiment för att validera simuleringsmodellen, säger Jennie Bjerner.

Tack vare experimenten har gruppen lyckats fastställa vilket luftflöde som krävs för att jämna ut temperaturen. Den nya metoden används fullt ut i Shanghai sedan 2018 efter att två äldre ugnar byttes ut mot nya. 2020 väntas metoden implementeras i Finspång i samband med att Gränges bygger ett helt nytt valsverk och köper in sex nya glödgugnar med fyra bandplatser i varje.


“Stimulerande jobb”
. Jennie Bjerner, processingenjör i Finspång, uppskattade att jobba över gränserna i ett tvärfunktionellt team.

Vi testar konstant nya idéer.
- Jennie Bjerner, processingenjör, Finspång

Jennie Bjerner tycker att det har varit väldigt stimulerande att arbeta tvärfunktionellt tillsammans med kollegor från Forskning & Innovation, Processutveckling, Underhåll och Produktionsteknik. Gruppen har i snitt träffats en gång i veckan för att diskutera förbättringsmöjligheter. Och arbetet fortsätter. Nästa steg blir att se över ugnsprogrammen. Tack vare förbättrad värmespridning in i banden finns det en potential för att reducera programtiden med bibehållen materialkvalitet.

– Vi testar idéer och alla bidrar med olika infallsvinklar. Det känns verkligen som att vi befinner oss i en uppåtgående spiral, säger Jennie Bjerner.

Hua Chen är projektledare i Shanghai. Han tycker att samarbetet mellan Gränges anläggningar i Finspång och Shanghai, forskningsinstitutet Sintef och leverantören SDF varit mycket lyckat.

– I dag märker vi tydligt att våra två nyaste glödgugnar har snabbare processtid och mindre temperaturavvikelser, säger Hua Chen.


Guld för innovativa idéer

För sitt arbete med att optimera luftflödet till glödgugnarna vann ett tvärfunktionellt team från Shanghai, Finspång och huvudkontoret kategorin ”Innovation” i Company Awards.

Juryns motivering
“Projektet startades baserat på allt hårdare kundkrav på specifikationer. Lösningen som utvecklades använde både vetenskapliga metoder och konkreta och praktiska kunskaper inom processer. Resultatet är en ny metod som överträffar Grängs tidigare metod och vad som erbjuds på marknaden av specialiserade tillverkare av utrustning.”