Kontakt

Bra pulver i ny affärsenhet

Den 1 oktober 2020 etablerade Gränges en ny affärsenhet, Gränges Powder Metallurgy, som kommer att ingå i Gränges verksamhet i Europa. Vi pratade med Filip Fernqvist, verkställande direktör för Gränges Powder Metallurgy, och Greta D'Angelo, Additive Manufacturing Business Development lead Gränges Powder Metallurgy för att fråga dem mer om den här nya affärsenheten.

Berätta lite mer om Gränges Powder Metallurgy?
Tidigare i höst förvärvade Gränges de återstående 49 procent av aktierna i GETEK GmbH samt verksamheten Dispal®. Därmed etablerade vi affärsenheten Gränges Powder Metallurgy, som skapar en strategiskt viktig plattform för tillväxt inom ny materialteknik på den snabbt växande marknaden för pulvermaterial och tillsatstillverkning (även känd som industriell 3D-printing). Huvudproduktionsanläggningen är i St Avold i Frankrike. Försäljning och teknisk utveckling kommer att vara i Düsseldorf, Tyskland, säger Filip.

Hur passar detta (Gränges Powder Metallurgy) in i Gränges strategi?
Etablerandet av den här affärsenheten passar bra för Gränges och vi kommer att vara på marknader med hög underliggande tillväxt och teknologidrivna kunder. Gränges Powder Metallurgy kommer att addera nya möjligheter och ny kapacitet för att utöka Gränges erbjudande av avancerade aluminiummaterial inom nuvarande och nya kundsegment. Nya segment är till exempel flyg, industriell robotik och motorsport, vilka alla är väldigt intressanta, fortsätter Filip.


Filip Fernqvist och Greta D'Angelo.

Vad är det huvudsakliga målet med affärsenheten?
För att bli så effektiva som möjligt måste vi ändra våra sätt att arbeta och kontakta kunder. Vi måste gå från att vara en intern leverantör till att arbeta med externa kunder och dessutom skapa en ny kundbas. Eftersom vi är en slimmad organisation måste vi fokusera på partnerskap och hur vi hanterar våra intressenter för att hitta rätt samarbeten och vara en flexibel organisation. När det gäller tillverkning av pulver är vårt mål att bli ledande inom produktion av aluminiumpulver för tillsatstillverkning för specialtillämpningar. Vi riktar oss mot de industrier som troligen kommer att växa mest, till exempel flyg och fordon, men vi ser också mycket potential i värmeväxlarindustrin, säger Greta.

Vilka produkter kommer vi att erbjuda kunderna?
Vi kommer att sälja pulver till kunder som de kommer att använda för att skapa tredimensionella produkter. Vi undersöker också nedströmmingsmöjligheter som att erbjuda tjänster såväl som komponenter till kunderna. För den andra produktlinjen Dispal® kommer vi att tillverka och sälja halvfabrikatsprodukter i aluminium till kunder. Dispal® har redan en stabil kundbas i den tysktalande delen av Europa och vårt kortsiktiga mål är att ta dessa produkter till nya marknader och kunder, säger Filip.

Hur ser konkurrenssituationen ut?
När det gäller Dispal® vill jag först och främst betona att det är ett mycket unikt aluminiummaterial som kan användas som ersättning för andra material som titan, konventionellt aluminium och rostfritt stål. Om vi pratar om konkurrens när det gäller tillverkning av tillsatser finns det flera mycket stora företag som erbjuder aluminiumpulver i sin produktportfölj och dessa företag är huvudsakligen belägna i USA och i Europa. Det finns dock inga företag som bara fokuserar på aluminiumproduktioner när det gäller 3D-printing. Vad våra konkurrenter erbjuder är bara en eller två aluminiumlegeringar av 30 andra i andra materialfamiljer. Så vi ser en stor möjlighet att bli ledande inom aluminiumproduktionen för nischlegeringar och för anpassad utveckling av aluminiumlegeringar, eftersom ingen gör det just nu, säger Greta.

Vad ser ni som den största utmaningen?
Ur ett 3D-printingperspektiv är den största utmaningen att branschen förändras snabbt. Bara för att en viss teknik är ledande ett år är det inte säkert att samma kommer att vara den ledande tekniken nästa år. Därför blir vår förmåga att agera snabbt en viktig parameter för oss att etablera oss på marknaden och anpassa oss till den ständigt föränderliga branschen. Vi vill leverera pulver av hög kvalitet med kort utvecklingstid så att vi kan erbjuda marknaden en konkurrenskraftig produkt som är relevant för våra kunder. Jag vill också betona att försäljningsprocessen i sig är något av en utmaning eftersom den har ganska långa cykler. Därför måste vi fokusera på kunder där vi har god volympotential kombinerat med ett stort intresse för ny teknik, säger Filip.

Vad ser ni som den största möjligheten?
En stor möjlighet för Gränges är att utforska ett nytt segment och att utöka vår kundbas. En annan stor möjlighet är att bli ledande inom produktion av aluminiumpulver för speciallegeringar. Jag vill också lyfta fram de människor som arbetar på Gränges Powder Metallurgy. Vi har en mycket god teknisk kunskapsbas inom affärsenheten och med stora synergier med forsknings- och innovationscentren i Gränges som vi kan dra nytta av. Och sist men inte minst kommer det försäljningsnätverk som vi har på Gränges att ha en stor betydelse för oss framöver, avslutar Greta.