Kontakt

Ett tvärfunktionellt arbetssätt

36-åriga HaiDong Wang började arbeta på Gränges för 12 år sedan efter att han tagit sin examen som kemiingenjör från Shanghai Normal University.

Det var naturligt för Wang att börja sin aluminiumresa på Gränges.

- Gränges är ett välkänt företag inom aluminiumindustrin i Kina och betraktas som ett mycket tillförlitligt företag med bra produkter av hög standard och goda karriärmöjligheter. Så för mig var det ett enkelt val och det har varit och är en ära att arbeta på Gränges, säger Wang.

Som Casting Manager har Wang många uppgifter att sköta. En av de viktigaste är att följa upp KPI:er när det gäller säkerhet, kostnad, kvalitet och produktivitet.

- För att lösa problem, utvecklas och framför allt för att förbättra vår verksamhet behöver vi arbeta tillsammans. För mig och mitt team betyder det att vi arbetar nära andra avdelningar såsom underhåll, process, EHS, planering och projekt. Att arbeta tvärfunktionellt är nyckeln till framgång, förklarar Wang.


Wang slappnar av efter en dags arbete.

Hur ser en typisk dag ut?

- På morgonen är jag med i olika möten med operatörer, skiftledare och andra ingenjörer. Om ett problem inträffar eller behöver lösas kommer det ibland att eskaleras från en nivå till nästa. Fokus är huvudsakligen på den dagliga produktionen, maskinerna och på kvalitetsfrågor. Vanligtvis tas de flesta frågor om hand och löses på de två första nivåerna, men ibland måste vi ta dem till nivå tre. Beslut på denna nivå är exempelvis investeringsrelaterade. Vi arbetar alla för att hantera och lösa problem. Det är ett lagarbete, säger Wang.

Wang och hans team löser problem som uppstår i den dagliga produktionen och räknar ut hur man kan förbättra processen ytterligare baserat på den aktuella situationen. Att följa upp och nå KPI:er är mycket viktigt och Wang betonar vikten av att analysera, uppskatta och lyssna på sina kollegor för att nå målen.

Vad är det bästa med ditt jobb och att arbeta på Gränges?

- Det jag gillar mest med mitt jobb är den professionalism vi har i företaget. Kollegorna jag arbetar med är väldigt bra och kunniga. De flesta av oss har arbetat tillsammans i mer än tio år och det finns ömsesidig förståelse mellan oss. Vi vet vad vi ska göra och vad vi tycker, så ibland behöver vi inte ens kommunicera med varandra, säger Wang.

Finns det några trender inom ditt område som du kan berätta om?

-Digitalisering, fokus på hållbarhet och frågor rörande miljö är också en viktig del av den dagliga verksamheten på anläggningen i Shanghai. En av trenderna i vår verksamhet och även på gjuteriet är olika typer av gjutningsprojekt.

- Vi tittar mer och mer på olika effektivitetslösningar när det gäller besparingar; till exempel metallkostnader och energikällor. I år driver vi ett projekt av förnybar metall till smältning. Den interna återvinningsgraden för skrot når upp till 60 % och outsource-skrot cirka 600 MT till smältning och trenden är att detta kommer att öka för varje år. När det gäller energibesparingar är vårt mål att spara minst 10 % av vår naturgasförbrukning. Vi uppdaterar ständigt våra system för att göra dem mer intelligenta och nästa steg är att bygga en energimodell som hjälper oss att använda så lite naturgas som möjligt när vi smälter råmaterialet, fortsätter Wang.

Vad gör du när du inte är på jobbet?

- Jag tycker om att laga mat, spela fotboll med min son och umgås med min familj på helgen, säger Wang.