Kontakt

Säkerheten först

Ett tvärfunktionellt team vid Gränges i Shanghai lyckades minska anläggningens olyckstal till den lägsta nivån på tio år. Ge Sun, chef för EHS och kvalitet, berättar hur det gick till.


Lever som han lär. Ge Sun, chef för EHS och kvalitet i Shanghai, säger att en ökad medvetenhet om säkerhetsfrågor är avgörande för att uppnå en bättre arbetsmiljö.

Att sätta säkerheten först är en del av Gränges företagskultur. Inga medarbetare eller andra människor ska riskera personskador på Gränges arbetsplatser, oavsett var i världen de ligger.

Men att uppnå en säker arbetsmiljö kräver både envishet och beslutsamhet. Något som Gränges Shanghai tog fasta på och som resulterade i att de vann 2019 års Gränges Company Award inom kategorin säkerhet.

Under ledning av Ge Sun lyckades ett tvärfunktionellt team minska det totala antalet registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (TRR, Total Reportable Rate) mellan 2017 och 2018 från 6,25 till endast 2,85. Det är den lägsta nivån på tio år.

– För ungefär två år sedan infördes Gränges Production System (GPS) i Shanghai och ett av målen där är noll olyckor. Men 2017 låg TRR-värdet på 6,25 och vi hade sammanlagt nio registrerbara fall, så det fanns ett stort gap till målet.

– Först och främst fokuserade vi på att öka säkerhetsmedvetenheten.

Där fick vi hjälp av den högsta ledningen som gick ut med ett uttalande. Därefter införde vi strikta observations- och uppföljningsrutiner samt på plats-undersökningar.

Ett team med verkstadschefer, underhållsansvariga och personal med ansvar för arbetsmiljöfrågor började träffas varje vecka för att se hur man kan identifiera potentiella risker och kommunicera säkerhetsinformation. Teamet involverade dessutom alla medarbetare i att sätta upp mål och införde dagliga 5S-aktiviteter på arbetsplatserna.

Därutöver införde de LOTO-säkerhetsprogrammet (Lock Out, Tag Out) och förstärkte utbildningen och kontrollen av leverantörer och entreprenörer. Varje månad leder även en av de högsta cheferna en granskning på plats av brandskyddssystemet, 5S-arbetet, leverantörshanteringen och anläggningens specialutrustning.

Utmärkelsen är inte slutet på resan, utan en ny start.
- Ge Sun, chef för EHS och kvalitet

Ge Sun tror att nyckeln till framgång handlar om att ”starta från ledningen” och sedan involvera alla medarbetare i jobbet. Dessutom krävs envishet och beslutsamhet.


Klart att köra? Den dagliga kontrollen av gaffeltruckarna är en viktig rutin i Shanghai, precis som överallt inom företaget.

– Men, tillägger han, att öka medarbetarnas medvetenhet var en av de största utmaningarna. Vi ägnade till exempel flera månader åt att få folk att följa regeln om att gå på gångbanorna på jobbet. Det krävdes en hel del kommunikation, inklusive utbildning och samtal med medarbetare och deras chefer. Men till slut förstod alla och nu följer alla regeln. Att teamet vann ett Gränges Company Award var en trevlig överraskning, men de känner sig inte klara för det.

– Vi blev allihop glada över utmärkelsen, men vi känner samtidigt att vi inte har nått målet. Utmärkelsen är snarare en ny start för oss som motiverar oss att ytterligare förbättra vårt säkerhetsarbete. Att ha en attraktiv och säker arbetsmiljö är avgörande för att vara ett bra företag.

Juryns motivering

”Gränges Asia har förbättrat säkerheten och uppnått den lägsta olycksnivån någonsin, med ett TRR-värde på 2,85. Detta resultat nåddes genom ett tydligt fokus på kritiska risker, till exempel genom LOTO-programmet, och genom införandet av 5S-systemet inom hela anläggningen.”

Deltagare: Tvärfunktionella team med verkstadschefer, underhållsansvariga, personal med ansvar för arbetsmiljöfrågor och HR-personal.


”Vi blev enormt glada över utmärkelsen.” Ge Sun och teamet som har arbetat med säkerhetsprogrammet i Shanghai.