Kontakt

Medvind för ny sektor

Genom att tillgodose kundbehoven inom en bortglömd sektor har Gränges Shanghai lyckats öka försäljningen av lödda aluminiummaterial. För det belönas de med Gränges Commercial Performance Award 2018.

Vindkraft till havs är en av de sektorer som är allra mest fysiskt krävande för maskindelarna. Utrustningen som används i vindturbiner och generatorstationer är konstant utsatt för fukt och salthaltig luft och måste fungera under lång tid på grund av de höga underhållskostnaderna.

Fram tills nyligen tillverkades värmeväxlare till vindturbiner av gammalmodiga material som inte var optimerade för att förebygga korrosion.

Nu kan Gränges Shanghai, tack vare sin innovationskraft och marknadskunskap, erbjuda vindkraftsoperatörerna bättre material – samtidigt som man har fördubblat Gränges försäljning av lödd aluminium till sektorn. Insatsen uppmärksammades nyligen vid Gränges Company Awards, där Shanghai belönades med priset Operational Performance Award 2018.

Det här är en win-win-situation för Gränges och för våra kunder.
- Harrison Zhang, segmentschef för vakuumlödning vid Gränges Shanghai

– Vi har ökat vår marknadsandel inom vindkraft och satsar nu på att växa ännu mer, säger Zhu Song, försäljningschef vid Gränges Shanghai och en av medlemmarna i projektteamet.

Harrison Zhang, segmentschef för vakuumlödning vid Gränges Shanghai, tillägger:
– Det här är en win-win-situation för Gränges och för våra kunder.

Shanghai-teamets framgångar började 2012, när de satte igång att utveckla tekniken för lödd aluminium. I dag är Nocoloks lödteknik betydligt vanligare i värmeväxlare, men lödd aluminium ger komponenter med starkare fogar som kan stå emot korrosion bättre. Shanghai-teamet har experimenterat med legeringar och producerat andra och tredje generationens material som har överlägsen hållfasthet och korrosionsbeständighet.

Harrison Zhang berättar att Gränges Shanghai för några år sedan insåg att vindkraftsektorn hade blivit bortglömd när det gäller material till värmeväxlare, och man beslutade därför att inrikta sig på den. Strategin innefattade en rad kommersiella aktiviteter. Gränges hade samtal med vindkrafttillverkare för att ta reda på mer om deras utmaningar, testade en rad nya material i samarbete med tillverkarna och bjöd in representanter till seminarier. Efter två års arbete godkände Kinas största vindkrafttillverkare Goldwind till slut Gränges produkt för användning i värmeväxlare till sin anläggning och gav materialet status som förstahandsval.

– Gränges lödda aluminiummaterial håller sex till sju gånger längre än konkurrenternas material, säger Zhu Song.

Han berättar vidare att en annan viktig strategi var att ingå ett exklusivt avtal med ett skärcenter. Det innebär att centret enbart säljer Gränges aluminiumlösning för vindkraft, vilket skyddar företagets immateriella tillgång.

Harrison Zhang avslutar med ett enkelt råd till andra Gränges-team världen över som vill se sin verksamhet växa:
– Försök förstå vad kunderna behöver och se till att alltid vara kreativa och innovativa.

Juryn: Använde sin innovationskraft

Gränges Asia har under de senaste två åren fördubblat försäljningsvolymen och vinsten på vakuumlödda material till vindkraftsmarknaden. Det har lyckats tack vare en kombination av kommersiella aktiviteter som utveckling av nya legeringar specifikt för marknadssegmentet, nya leveranstjänster med bland annat ett skärcenter och ett program för kundinteraktion i samarbete med den marknadsledande tillverkaren Goldwind. På en marknad där konkurrensen är mycket hård har det kommersiella teamet i Asien använt sin innovationskraft och kommersiella kunskap för att systematiskt och framgångsrikt utveckla en ny lönsam verksamhet.