Kontakt

Gränges stärker aluminiumfolieproduktionen i Newport

Gränges investerar i fyra nya glödgningsugnar i sin anläggning i Newport, USA, och förbättrar därmed produktionskapaciteten för tunn aluminiumfolie i Nordamerika. Därmed kommer Gränges att kunna stärka sitt erbjudande av högkvalitativa, mer hållbara lösningar till kunder inom marknader för förpackningsprodukter.

Investeringen i fyra nya glödgningsugnar kommer att öka effektiviteten genom att befintliga valsverk fokuserade på tunn aluminiumfolie, kan utnyttjas maximalt. Den kommer också att leda till ett minskat koldioxidavtryck genom mer energieffektiva ugnar och användning av förnybar el från Gränges lokala energipartner Entergy.

”Newport är specialiserat på produktion av tekniskt avancerade aluminiumfolieprodukter för kunder inom en rad olika marknader. Vårt engagemang för att hjälpa våra kunder är orubbligt och vi ser fram emot ett positivt mottagande av denna kapacitetsförbättring för dem. Vi fortsätter att driva förbättringar av kvalitet, kapacitet och förbättra för våra medarbetare i Newport för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling”, säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas.

Gränges är den största tillverkaren av aluminiumfolie i Nordamerika. Investeringen i glödgningsugnarna, som planeras att tas i drift 2024, bygger vidare på Gränges tidigare investeringar i expansion inom aluminiumfoliemarknaden i regionen. Under 2018 tillkännagav Gränges en investering på 26 miljoner USD i tre nya valsverk inklusive utrustning avsedd för marknader för lätta aluminiumfolieprodukter. Alla valsverk i Newport är i full drift idag.