Kontakt

GPS – en förändringsresa

3 frågor till Patrik Sivesson produktionsdirektör, Gränges Finspång


Kan du berätta om er GPS-resa i Finspång, från det att ni startade till där ni är i dag?

”Gränges har sedan tidigare haft en historia med att jobba efter principerna med lean men för ett och ett halvt år sedan startade vi på allvar med vår egen Grängesanpassade variant: GPS, Gränges Production System. Vi började i mindre skala med ett av valsverken som pilot, därefter har vi infört GPS på ytterligare tre nyckelmaskiner i produktionen: ett smältverk och två skärverk i färdigställningen. Generellt sett skulle jag säga att de berörda medarbetarna har varit positiva till förändringarna och nu kommer vi stegvis att införa arbetssättet även för andra maskiner.”

Vilka områden har ni främst fokuserat på med GPS?

”Vi har lagt mycket tid och energi på att förankra de förändrade arbetssätten. För som alltid när man jobbar med förbättringsarbete handlar det om att förändra beteenden – och det kan vara jobbigt. Därför är det viktigt låta förändringarna ta tid. Alla i skiftlagen måste känna att de är med på tåget och att de själva kan vara med och påverka.”

Vilka lärdomar har ni gjort som du vill dela med resten av organisationen?

”En lärdom är att de flesta tycker att jobbet blir roligare när man själv får vara med och driva sitt förbättringsarbete. På det sättet skiljer sig till exempel GPS från traditionellt ledarskap där en chef bestämmer hur något ska göras. Med GPS får chefen mera en roll att coacha sina medarbetare. En annan lärdom är hur viktigt det är att jobba fram en bra plan – det som vi kallar för A3-an. Det kan vara frestande att sätta igång med jobbet direkt men allt blir så mycket bättre om alla har varit med om att beskriva nuläget och det framtida, önskade läget, de viktiga nyckeltalen och de aktiviteter som behöver göras för att man ska uppnå målen.”