Kontakt

Samarbete för att skapa en världsledande återvunnen aluminium produkt

Arconic Architectural Products (AAP) och Gränges har en gemensam hållbarhetsambition att kunna erbjuda avancerade aluminiumprodukter som innehåller en hög andel återvunnet material. Arconic Architectural Products förser byggbranschen med högkvalitativt förmålat aluminium baserat på Gränges valsade aluminium.

Samarbetet inleddes 2018. Gränges fokuserar på hög ytkvalitet och utveckling av återvunnet aluminiuminnehåll. Hållbara legeringar är grunden till vår långvariga affärsrelation. ”Vi har gjort affärer tillsammans i flera år och har ett nära samarbete för att höja hållbarhetsstandarden och samtidigt bibehålla produkternas goda egenskaper. Slutkunderna inom byggsektorerna efterfrågar produkter, exempelvis fasad- och takbeklädnad, med lågt klimatavtryck. Tillsammans har vi kunskaperna och expertisen för att ta fram konkurrenskraftiga produkter till dessa marknader” säger Fredrik Sundell, VP Business Development på Gränges Europe.

Unika legeringsrecept

Utveckling av legeringar är en process för att uppfylla stränga krav på formbarhet, korrosionsbeständighet och styrka hos de valsade produkterna. Vissa legeringar tas fram genom att tillsätta ämnen som koppar, magnesium och annat till flytande aluminium i gjutugnen. Alla legeringar har ett eget ”legeringsrecept” med vissa gränser för innehåll av återvunnet aluminium på grund av kemiska begränsningar. Den verkliga hållbarhetsutmaningen uppstår när de olika typerna av återvunnet aluminium och de kemiska sammansättningarna skiljer sig åt i recepten. En djupgående förståelse för hur återvunnet aluminium beter sig i gjutugnen och kunskaper om den kemiska sammansättningen är avgörande. Det verkliga målet för Gränges och Arconic Architectural Products är att använda så mycket återvunnet aluminium som möjligt för att minska klimat-avtrycket.

Efterfrågan på spårning av klimatavtrycket

Efterfrågan blir allt större på produkter som kräver miljövarudeklarationer, vilka hjälper till att spåra produkternas livslängd och fastställa deras klimatavtryck i hela värdekedjan. ”För att klara de ökade kraven är det avgörande att övergå från att tillverka en enda legering till att producera flera olika varianter av legeringen, för att få bättre återvinningsbarhet och lägre klimatavtryck. Vi ser tydligt att vi rör oss allt snabbare på det här området” fortsätter Fredrik Sundell.

Samarbete om gemensamma hållbarhetsmål

”För det första handlar det om att ta fram en produkt som minskar klimatavtrycket till omkring 2 ton CO2e per ton produkt, för det andra är det en produkt som medger en väldigt hög andel återvunnet aluminium. På så sätt vill vi fånga upp efterfrågan från slut-kundsmarknaden på hållbara produkter” säger Fredrik Sundell. ”Byggmarknaden är mycket konkurrensutsatt, vilket innebär att tyngdpunkten för vårt samarbete ligger på att ta fram högkvalitativa produkter med en god hållbarhetsprofil (klimatavtryck och återvinningsbarhet) i kombination med en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Vår ambition är att investera mer tid i teknisk utveckling och framtida behov. Vi har en bra relation som gör att vi kan fokusera på gemensamma mål och att vinna affärer tillsammans” avslutar Fredrik Sundell.

ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS (AAP)

Arconic Architectural Products SAS (AAP) med bas i Merxheim, Frankrike, har levererat kvalitetsprodukter till byggbranschen i nästan 60 år. Produkterna används till tak, fasadbeklädnad och många andra användningsområden inomhus och utomhus inom byggnation och takläggning. Reynolux® förmålat aluminium kan användas både vid nybyggnation och renovering.