Kontakt

Aluminium – en möjliggörare för revolutionen inom elektrifiering

Batteriindustrin förväntas få en stark årlig tillväxt under de kommande åren tack vare den stora efterfrågan på elektrifiering. Gränges har nyligen ökat sina investeringar i batterikatod folie i Europa och har förmågan att ta en ledande position på alla sina marknader. Starka meriter av framgångsrika innovationer och engagemang för hållbara lösningar gör Gränges till en nyckelpartner.

Bill Shannon, SVP Global Battery Foil Programme hos Gränges, har över 30 års erfarenhet av batteriindustrin, berättar om sin syn på Gränges roll och möjligheterna inom värdekedjan för batterier.

Hur ser marknaden för batterikomponenter ut?

Batterimarknaden växer exponentiellt och kommer att fortsätta att göra det i många år. En stark underliggande drivkraft är konsumenternas ökande efterfrågan på mer hållbara produkter som elfordon och energilagringssystem. Gränges ambition är att investera i hållbara marknader och kunder vilket gör att batterimarknaden passar väl in i denna strategi. Våra kunder är globala batteritillverkare som levererar till fordons- och energisektorn. Marknadspotentialen för batterier är större än 2 500 gigawattimmar per år 2030, vilket motsvarar cirka 35 miljoner bilar.

Hur används aluminium och vad gör det till ett kritiskt material i batterier?

De främsta fördelarna med aluminium är dess elektriska egenskaper, dess låga vikt och bättre termiska egenskaper samt kostnad jämfört med andra material. Valsat aluminium används både i batterisystem, såsom batterihöljen och kylplattor, och i själva battericellerna som katodfolie. Katodfolie är tunnare än vad som vanligtvis produceras för fordonsmarknaden. Den är faktiskt så tunn som 12–15 mikron, eller mer än fyra gånger tunnare än ett människohår. Detta ställer höga krav på såväl produktionen som materialets egenskaper. Folien är helt avgörande för litium-jonbattericellens prestanda och därför är genomgående hög kvalitet ett absolut måste.

En ny leveranskedja håller på att etableras. Vad gör Gränges till en prioriterad leverantör av aluminiumkatodfolie?

Med den befintliga och planerade kapaciteten vid våra anläggningar i Europa, USA och Kina kommer vi att möta behovet av regionala krav på leveranskedjan. Vi har ett starkt globalt team i Gränges som inkluderar forskning och innovation, produktion, hållbarhet, marknadsföring och försäljning – alla har en viktig roll i detta. Produktutvecklingen kräver specialistkompetens och ett djupgående kunnande om materialen. Det handlar också om förmågan att arbeta med processutveckling på ett framgångsrikt sätt och inte minst att uppfylla hållbarhetskraven. Vår långa tradition av att arbeta nära kunderna medan vi utvecklar nya produkter och lösningar varit extremt viktig. En nyckel är också möjligheten att förstå våra kunders behov i när det gäller kvalitetskrav och även deras hållbarhetsmål tidigt i processen. Samarbetet är också värdefullt när det gäller att bedöma marknadspotentialen.

Elfordonsindustrin har stort fokus på att minska klimatpåverkan. Hur kan Gränges bidra?

Gränges har ambitionen att vara ledande inom hållbarhet. Ett bevis på detta är att vi redan erbjuder koldioxidsnåla produkter till våra kunder. Partnerskap med företag som delar samma ambition som vi kommer att vara nyckeln. Ett exempel är projektet Polestar 0 som Gränges nyligen gick med i. Ambitionen är att skapa en verkligt klimatneutral bil till 2030. Vårt bidrag, som en av många olika teknologipartners, kommer att vara vår expertis kring cirkulära aluminiummaterial och processer med lågt klimatavtryck.

Vad är nästa steg i Gränges expansionsplaner?

Vår ambition är att vara en ledande leverantör av batterikatodfolie. Med en stark årlig marknadstillväxt på över 30 procent finns det en enorm möjlighet för Gränges, särskilt i Europa och USA där marknaden växer lika snabbt och där leveranskedjorna behöver utvecklas. Vi har investerat i katodfolieproduktion i alla regioner och kommersiella leveranser startade i Asien 2022. Europa kommer att följa under 2023 och våra investeringar i Gränges Americas planeras att komma online 2024 vilket kommer att ta oss till en första position i USA. Efter de kommersiella framgångarna i Europa accelererar vi nu genom att investera i en fördubbling av vår kapacitet i Finspång. Gränges ambition är att utöka kapaciteten i takt med den växande efterfrågan, och jag ser fram emot att ta ytterligare steg med Gränges-teamet och våra partners!