Kontakt

Innovation – alla kan bidra

För att uppnå långsiktig utveckling och lönsamhet har Gränges lagt till ”innovativ” bland sina kärnvärden. Målet är att alla medarbetare ska kunna bidra till företagets framtida utveckling.

Bakgrunden till att Gränges nu väljer att lyfta upp ”Innovative” som komplement till kärnvärdena ”Committed”, ”Accessible” och ”Action Oriented”, är den snabba tekniska utveckling som pågår i nästan alla branscher i dag.

– Vi har en ledande ställning i vår nisch i dag, och en faktor för att behålla den är att bli mer innovativa, säger Magnus Carlström, SVP Human Resources.

Magnus Carlström pekar på att i teorin skulle vem som helst kunna köpa maskiner och råvaror och anställa duktiga specialister för att börja konkurrera med Gränges. Men det som inte går att kopiera är företagskulturen – en viktig framgångsfaktor på lång sikt.

En innovativ miljö där idéer uppmuntras och tas tillvara ger Gränges bättre förutsättningar att förbättra samarbete, processer, produkter och försäljning. Det kommer i sig leda till bättre lönsamhet vilket betyder trygghet och inkomster för både medarbetare och aktieägare.

En innovativ miljö gör det även lättare att rekrytera morgondagens mest kreativa medarbetare, och att behålla de som redan finns inom företaget.

– Utöver att bibehålla nivån på de företeelser som redan i dag är bra är målet att ytterligare öka kreativiteten i hela organisationen. Det innebär att den som arbetar i enlighet med kärnvärdena kan räkna med ökat ansvar, snabbare karriär och bättre löneutveckling.

För att visionen ska bli verklighet krävs ett ledarskap som medger innovativ utveckling exempelvis genom att lyssna på nya idéer, avsätta tid för detta samt ge förtroende och ansvar till medarbetarna.

– Av tio idéer är det kanske en som är riktigt bra, men för att få in alla tio krävs att vi tar också de mindre bra på allvar, säger Magnus Carlström.

– Det är viktigt att alla medarbetare får tänka igenom ordentligt vad det här betyder för just dem, och jag vill påpeka att det här inte handlar om att uppmuntra enstaka snillen – vi vill att alla ska känna ansvar för vår innovation. Varje medarbetares bidrag är lika viktigt.

Vad betyder innovativ för dig?

Kent Schölin, chef för Forskning och Innovation:

Innovation handlar om att använda oss av den samlade kunskap och kompetens som finns inom vår organisation för att hitta nya lösningar. Nya lösningar behöver inte vara nya för världen, men nya för vårt företag och kanske även för vår bransch. Innovation är något man inte bara ska förvänta sig från forsknings- och innovationsavdelningen utan något som bör uppmuntras inom hela organisationen.

Susan VandeZande, operativ chef, Gränges Americas:

För mig handlar innovation om att utveckla och samarbeta kring nya idéer från organisationens alla hörn. Innovation ger oss möjlighet att överträffa oss själva och spränga gränserna för vad vi förväntar oss att kunna lyckas med. Genom att tillämpa ny teknik ger vi våra teammedlemmar möjlighet att skapa nya och bättre processer som tar oss till nya höjder i branschen.

Zhu Song, försäljningschef, Gränges Asia:

Jag tror på att vi kan ta oss dit vi vill om vi skapar rätt kultur och uppmuntrar till lagarbete. Innovation har kommit att bli grundstenen i Gränges strategi, och jag tror att om alla medarbetare känner till strategin och vet vad företaget vill åstadkomma så kan de bli ännu bättre i sitt dagliga arbete. På så vis kan alla vara med och bidra till innovationen, inte bara de av våra kollegor som jobbar inom Forskning och Innovation.

Förutsättningarna för innovationsarbetet skiljer sig mellan enheter och regioner, precis som det kan finnas skillnader i kultur mellan olika kontinenter. Men grunden i Gränges ledarskap bör präglas av decentralisering och delegering, och arbetet med att införa ett mer innovativt förhållningssätt ska också präglas av dessa värderingar.

– Det är det som är ’The Gränges Way’, säger Magnus Carlström, vi ska försöka undvika yttre reglering i form av detaljerade policies och regelverk – vi vill att alla tar ansvar och känner delaktighet istället genom en ’inre kompass” – vår kultur byggs av våra kärnvärden och en god kompetens. Ger man människor ansvar så vill 99 av 100 ta det och vara med och växa, och så vill vi ha det på Gränges.

Naturligtvis kommer inget förändras direkt i morgon för att ett nytt ord lyfts upp och blir ett kärnvärde. Som i allt kulturarbete tar det tid och det kräver uthållighet och samarbete.

– Det tar tid innan ett nytt förhållningssätt sitter i väggarna, och ska vi lyckas vill vi att alla chefer också utmanar sig själva och sina invanda arbetssätt. Vi vill också att alla delar i företaget tar ansvar för förändringen. Man kan jämföra med ett fotbollslag – det är inte nödvändigtvis laget med de största talangerna som vinner matchen, utan det som verkligen spelar tillsammans som ett lag. Together we can do it! 

Av tio idéer är det kanske en som är riktigt bra, men för att få in alla tio krävs att vi tar också de mindre bra på allvar.
- Magnus Carlström, SVP Human Resources