Kontakt

En naturlig lösning

Bättre kontroll över naturgasflödet i gjutprocessen har sänkt kostnaderna och ökat produktiviteten vid Gränges Shanghais gjuteri. Tack vare initiativet blev ett projektteam med tekniker och produktionspersonal nominerat till 2018 års Company Awards.


Ett samlat team
från produktions- och teknikområdet lyckades optimera gasflödet i smältugnen: Jian Chen, Aiming Gu, Jiawei Yuan, Haidong Wang, Jinxin Qiu, Xiaobo Lu och Jin Wang. Frånvarande teammedlemmar: Jiong Gu, Lijun Zhou, Dongshen Yin, Yun Lu och Qing Ye.

Under de senaste åren har konkurrensen ökat allt mer på den kinesiska marknaden. En ständigt pågående utmaning för Gränges Shanghai är att sänka tillverkningskostnaderna för att kunna fortsätta erbjuda kunderna konkurrenskraftiga priser. Dessutom måste verksamheten följa Shanghais miljöregler, som bland annat kräver att företaget jobbar med energieffektivitet och nya energilösningar. Ugnarna, där aluminium smälts om via direkt förbränning eller induktion, står för en stor del av energiförbrukningen.

Jag tror att det var lagandan som ledde till framgången, med projektmedlemmar från olika områden.
- Wang HaiDong, gjuterichef, Shanghai


Här har Gränges Shanghais gjuteriteam och tekniker mött dessa utmaningar med en lösning som innebär både kostnadsbesparingar och en mer hållbar produktion.

Smältugnen i Shanghai, där råmaterialen aluminium, aluminiumtackor och tillsatser smälts ner till flytande aluminium för att sedan gjutas till block, drivs med naturgas. Men flödet kan vara ojämnt och förbruka mycket energi. Ibland förekommer produktionsstopp som också leder till ökade kostnader.

– Vi visste att naturgasförbrukningen stod för en stor del av produktionskostnaderna i gjuteriet, säger gjuterichefen Wang HaiDong, som har lett ett projektteam med kollegor från både produktions- och tekniksidan.

– Vi tittade på förhållandet mellan naturgas och luft i produktionsprocessen och bad sedan några av kollegorna på den tekniska avdelningen att identifiera var vi skulle kunna minska förbrukningen av naturgas genom att optimera gasflödet, fortsätter han.

Teamets lösning var enkel men oerhört effektiv: genom att byta ut ventilen på brännaren till en ställbar ventil kunde de optimera naturgasflödet. Ett konsekvent flöde med exakt kontroll över processen ger mindre svinn vilket sparar energi och sänker kostnaderna.

Projektteamet lade också till ett larm som varnar för så kallad ”flame out”, det vill säga när lågan i förbränningskammaren har slocknat.

– Genom att lägga till larmet och ta reda på hur det påverkar operatörerna på anläggningen har vi fått ned maskinens stilleståndstid och fått en bättre förbränningsprestanda, förklarar Wang HaiDong.

Därmed har både smältningens effektivitet och produktkvaliteten förbättrats ytterligare, med mindre gasutsläpp och minskad miljöpåverkan som följd. Prestandasiffrorna är imponerande (se faktaruta).

– Jag tror att det var lagandan som ledde till framgången. Projektteamets medlemmar är yrkesfolk från olika områden som har samarbetat bra och bidragit till att vi nått vårt mål, säger Wang HaiDong och tillägger att tydliga mål och ett gemensamt fokus från första början är den rätta vägen att gå för projektteam inom hela Grängesfamiljen som vill åstadkomma förbättringar.


Imponerande prestandasiffror

- Minskat gasförbrukningen med 0,4 miljoner kubikmeter per år (fem procent mindre än 2016).
- Ökat produktionen av block med 4 500 ton.
- Årliga kostnadsbesparingar på 1,2 miljoner RMB (motsvarar 1,7 miljoner SEK).
- Uppnått två av målen i Gränges strategi för 2020: skapa värde genom hållbarhet och öka effektiviteten genom kontinuerliga förbättringar.