Kontakt

Gränges har ingått avtal om att förvärva Aluminium Konin

Gränges AB har ingått avtal om att förvärva Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsad aluminium, av Boryszew Group.

Förvärvet stärker Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya närliggande attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin tillför ny kompetens och kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande av hållbara lösningar till framtidens fordonsindustri samt skapar en starkare position i tillväxtmarknader.

Transaktionens är villkorad av sedvanligt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Slutförandet av transaktionen förväntas ske under andra kvartalet 2020.

Johan Menckel, vd Gränges

”Jag är mycket glad över att vi har ingått avtal om att förvärva Aluminium Konin. Förvärvet passar oss strategiskt mycket väl och kompletterar vår verksamhet och geografiska närvaro. Företaget bidrar med en tekniskt avancerad verksamhet som är strategiskt placerad i Centraleuropa. Tillsammans skapar vi en stark plattform för att optimera produktmixen och för lönsam tillväxt. Aluminium Konin stärker Gränges produkterbjudande inom nya nischmarknader och möjliggör ett bredare erbjudande av lösningar till framtidens fordonsindustri. Förvärvet kommer att stärka vår konkurrenskraft och skapa en starkare position i tillväxtmarknader för att ytterligare driva utvecklingen av hållbara kunderbjudanden,” säger Gränges vd Johan Menckel.

Länk till pressmeddelande
granges.com/sv/media/pressmeddelanden/2019/granges-har-ingatt-avtal-om-att-forvarva-aluminium-konin/

Om Aluminium Konin

Aluminium Konin är en framgångsrik producent av valsad aluminium för icke värmebehandlade legeringar baserad i Konin, Polen. Aluminium Konin producerar aluminiumprodukter för bil- och förpackningsindustrin i Centraleuropa och är också en viktig leverantör till större distributörer av aluminium och andra metaller. Viktiga produkter är bland annat lödd och strukturell aluminium för bilindustrin samt aluminiumkapsyler. Bolaget är en större leverantör inom dessa områden. Aluminium Konins fabrik är välutrustad, väl lokaliserad i Centraleuropa nära nyckelkunder och har fördel av en god kostnadsposition. Aluminium Konin kompletterar på ett utmärkt sätt Finspångfabriken och ger Gränges än bättre möjligheter att konkurrera inom valsade produkter inom högvärdesegmenten i Europa och globalt. Aluminium Konin omsatte omkring 1,2 miljarder PLN (omkring 3,0 miljarder SEK) under 2018 och har cirka 750 anställda. Den totala årliga produktionskapaciteten är cirka 100 kton.