Kontakt

Gränges årsstämma 2020

Gränges årsstämma ägde rum torsdagen den 25 juni 2020 i centrala Stockholm.

Gränges styrelseordförande, Anders G. Carlberg, öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. VD Johan Menckel presenterade en översikt över Gränges historia, produkter och föregående års resultat.

Några höjdpunkter som nämndes av Menckel:

  • I november tillkännagavs avtalet om förvärv av Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium. “Vi väntar nu på godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter”, sade Menckel.
  • I USA slutfördes utbyggnaden av anläggningen i Huntingdon och produktionen vid anläggningen i Newport återupptogs. I Sverige pågår ett investeringsprogram för ökad effektivitet och kapacitet i Finspång.
  • Förvärvet av Aluminium Konin och expansionsprojekten i USA och Sverige kommer, när de är slutförda, att tillföra nya kapabiliteter och en total årlig produktionskapacitet på 220 kton.
  • Effektiviseringsåtgärder, inklusive ett övergripande besparingsprogram, justering av produktionskapacitet och bemanning, implementerades för att justera kostnadsbasen och öka effektiviteten.
  • Höjd ambition inom hållbarhet med fortsatt implementering av Gränges hållbarhets-ramverk med tydliga långsiktiga mål. Gränges blev medlem i Aluminium Stewardship Initiative (ASI) produktionsanläggningen i Shanghai, Kina, certifierades enligt ASIs Performance Standard.
  • Gränges gjorde goda framsteg inom hållbarhet 2019. ”Vi har ökat takten i utvecklingen av ett bredare och mer hållbart kunderbjudande, då vi ser att det efterfrågas hos kunderna och de inser vikten av att använda hållbara material,” sade Menckel.

Titta på hela Vd-anförandet här > 

Ny ordförande utsedd
Fredrik Arp valdes till Gränges nya styrelseordförande. Årets bolagsstämma var den sista som Gränges styrelseordförande för Anders G. Carlberg. Under Carlbergs tid som ordförande, och sedan Gränges börsintroduktionen 2014, har bolaget mer än dubblat sin försäljningsvolym och vinst samt genererat tillväxt över branschgenomsnittet drivet av tekniskt advancerade produkter, innovation, framgångsrika förvärv och ett stort hållbarhetsåtagande. 

På årsstämman lämnade Anders G. Carlberg över till Fredrik Arp som ny styrelseordförande.


Fredrik Arp, Johan Menckel och Anders G. Carlberg.

Fredrik Arp har tidigare varit VD för Volvo Cars Corporation och Trelleborg AB. Han är för närvarande styrelseordförande för Bravida Holding AB, Nolato Aktiebolag samt Hövding AB och styrelseledamot för Swedfund International AB.

Mer detaljerad information om innehållet i besluten finns här >