Kontakt

Shanghai-teamet gjorde det omöjliga möjligt

Medarbetarna på produktionsanläggningen i Shanghai gjorde en arbetsinsats utöver det vanliga under våren 2022. Samtidigt som staden Shanghai var helt nedstängd erbjöd sig medarbetarna frivilligt att arbeta och bo på anläggningen för att hålla i gång produktionen.


Kundframgångar och omsorg om medarbetarnas välbefinnande

CunXian Yue, SVP Operation Asia, ger sin syn på upplägget.


Vad fick er att stanna kvar på anläggningen?

Vi var helt fullbokade under första halvåret och vår kund hade produktionen i full gång. Ett stopp i vår produktion skulle ha inneburit en stor utmaning under en lång period.

Hur gjorde ni för att medarbetarna skulle ställa upp frivilligt?

Vi hade en grundlig genomgång och öppen kommunikation med våra anställda. Lyckligtvis var många av våra medarbetare beredda att stötta Gränges. För att komma ifråga som frivillig behövde du kunna vara hemifrån utan karantänskrav och det fick inte påverka familjen negativt, t.ex. barn eller äldre föräldrar. Vårt åtagande gentemot medarbetarna var att erbjuda en balanserad arbetsbelastning. Ungefär halva arbetsstyrkan bestämde sig för att ställa upp.

Vilka utmaningar ställdes ni inför?

Inledningsvis planerade vi för två veckor, men det slutade med en nedstängning som varade i över två månader. Osäkerheten om hur länge det skulle pågå var självklart en psykologisk utmaning för oss och våra medarbetare. Sedan handlade det om att ordna ett bra boende för att alla skulle kunna sova och få lite privatliv. Utifrån ett produktionsperspektiv uppstod det logistiska utmaningar eftersom alla transporter i Shanghai var begränsade, både för att ta emot råvaruleveranser och att leverera våra produkter till kunderna. I sådana situationer krävs det god kommunikation internt och externt, plus en stor portion kreativitet och driv!

Hur lyckades ni klara att ha ett någorlunda normalt vardagsliv i över två månader?

Vi fick specialtillstånd från myndigheterna att hålla personalmatsalen öppen. Det var viktigt att engagera sig i annat än jobbet, så vi anordnade sportaktiviteter och tävlingar i fotboll och basket. Lyckligtvis hade vi redan ytor för sådant här på anläggningen. Vi gav också extra stöd till medarbetarnas familjer för att de skulle få mat, som presentlådor med kött, ris, ägg och grönsaker.

_________________________________

Blev starkare som team
Albert Zhang, EHS-chef för region Asia, reflekterar över perioden.


Vilka var de svåraste utmaningarna för dig utifrån ett hälso- och säkerhetsperspektiv?

Det var att försäkra mig om att alla mådde bra rent psykiskt. Som ansvarig för EHS på produktionsanläggningen var jag tvungen att hantera situationer som vi aldrig tidigare har ställts inför, bland annat boendemiljön, utrustning för att förhindra en epidemi, stöd till myndigheterna för att ordna covid-test och att säkerställa en bra balans mellan arbete och fritid. Vi behövde skapa en trygg och socialt stabil arbetsmiljö.

Vad var ditt framgångsrecept?

Jag tror att det till stor del handlade om den dagliga kommunikationen med medarbetarna och teamen. Att finnas där, lyssna, att direkt kunna vidta åtgärder för att förbättra saker och att ordna sportevenemang och andra aktiviteter. Vi uppnådde oväntat mycket genom att ha ett gemensamt mål och genom att vi delade samma värderingar. Utmaningen blev till ett framgångsrikt teamwork där vi alla insåg att vi måste kunna lösa alla möjliga sorters problem för att lyckas. Jag känner mig hedrad och glad att vara en del av det här teamet!

Som avslutning funderar CunXian Yue över resultat och lärdomar:

Jag skulle säga att vi gjorde en enastående arbetsinsats! I slutänden blev det inga störningar eller sjukdomsfall bland de deltagande medarbetarna. Vi upprätthöll framgångsrikt en hållbar verksamhet i 70 dagar, och i oktober nådde vi slutligen en rekordhög volym som överträffade förväntningarna. Våra tvärfunktionella möten för snabb kommunikation och snabba beslut gjorde det möjligt att behålla flexibiliteten och prioritera kundernas beställningar.

Vi kan dra slutsatsen att vi har en stark företagskultur, ett fantastiskt ledningsteam, lojala medarbetare och ett fullständigt lysande team-work inom och utanför anläggningen. Alla dessa faktorer gör hela skillnaden! Vi är stolta över det vi åstadkom som team och vi fick många värdefulla erfarenheter. Det kommer att ge oss bättre själv-förtroende när vi ställs inför nya utmaningar.