Kontakt

Win-Win situation

Intresset för Gränges Company Awards bara ökar och antalet inskickade nomineringar blir fler för varje år. ”Vi ser att initiativet driver på förbättringsprojekt samtidigt som det skapar mycket engagemang i hela företaget”, säger Johan Menckel, Gränges VD.


Uppskattat lagarbete. Ett av områdena som Company Awards vill uppmuntra är samarbete av alla slag.

När de fem senast vinnande teamen mottog sina respektive Company Awards för 2019 var det tredje året som initiativet hölls. Det årliga awards-programmet skapades för att uppmuntra hela organisationen att ständigt förbättra Gränges långsiktiga lönsamhet, men tanken var också att sprida kunskap inom koncernen om team, projekt och metoder som verkligen gör skillnad för företaget.


En av de första vinnarna. Lucy Wang, chef för Försäljning och Marknadsföring inom Gränges Asia, tillsammans med Johan Menckel och Torbjörn Sternsjö, direktör för teknik- och affärsutveckling, vid det allra första Company Awards 2017.

– Man kan säga att det är en blandning av strategi och att skapa en kultur som uppmuntrar förbättringar, säger Gränges VD Johan Menckel.
Han säger att idén till initiativet föddes genom diskussioner inom företagets ledningsgrupp. Många av medlemmarna där hade haft goda erfarenheter från liknande program i andra organisationer, där de såg vilken nytta programmen hade gjort där.
– Vi ville också koppla awards-programmet på ett konkret sätt till den nya 2020-strategin som vi lanserade 2017, med strategins fyra områden – innovation, hållbarhet, ständiga förbättringar och tilläxt, säger Johan Menckel.
Vid starten hade Company Awards fyra olika kategorier, som var och en kopplade till ett av områdena i företagets strategi: Innovation, Sustainability/Safety, Continuous improvements (GPS) och Commercial. I år tillkom en femte kategori, när Sustainability och Safety delades upp till egna kategorier.
När vi lanserade våra nya ambitiösa hållbarhetsmål så kände vi att Sustainability förtjänade en egen kategori. Hållbarhet behöver bli integrerat i allt vi gör – från våra medarbetare och de platser där vi är verksamma, till våra kunder och våra produkter.
Men bortsett från att uppmärksamma mätbara förbättringar finns det också andra, ”mjuka” områden som awards-programmet vill sätta ljuset på, enligt Johan Menckel.
– Vi vill uppmärksamma allt det goda arbete som sker i team och olika avdelningar och enheter. Att ge beröm är en del av vår kultur inom Gränges.
– En annan viktig faktor är att vi inte bara vill lyfta fram enskilda individer, fortsätter han. Genom att vi inriktar oss på teamens arbete vill vi uppmuntra beteenden som innefattar samarbete av olika slag – inte bara inom teamen, utan också mellan våra anläggningar och avdelningar.
Johan Menckel säger att Company Awards har lett till en mängd positiva effekter, till exempel ett ökat engagemang och allt fler genomförda förbättringsprojekt. Eftersom resultaten hittills är så uppmuntrande vill han fortsätta att utveckla programmet, även om kategorierna kan komma att ändras för att matcha företagets framtida affärsutmaningar.

Vi ville koppla awardsprogrammet på ett konkret sätt till den nya 2020-strategin som vi lanserade 2017.
- Johan Menckel

Vilka är dina bästa minnen från de tre åren med Company Awards?

– Det är två minnen som står ut: det första är från när vi delade ut Company Awards för första gången, vilket också sammanföll med vår allra första ledarskapskonferens Company Days. Det var ett härligt tillfälle och en härlig inramning i Åre. Det andra minnet är färskt: det var när det amerikanska teamet vann klassen Commercial Performance. Jag kommer aldrig att glömma glädjen som Brad Thomas som representerade teamet visade när vinnaren meddelades.