Kontakt

I ett labb i Gränges anläggning för forskning och innovation (FoI) i Finspång sitter Berit Bruun och försöker tyda bilderna på datorskärmen framför sig. Labbets nya svepelektromikroskop kan förstora upp till en miljon gånger, tusen gånger mer än ett optiskt mikroskop, och kräver helt nya sätt att betrakta och förstå aluminiumproverna.

Mikroskopet var en viktig investering för Grängeskoncernen berättar Kent Schölin, sedan 2017 globalt ansvarig för FoI, när han visar runt i labbet. Anläggningen i Finspång har sysslat med forskning på och utveckling av aluminium sedan 1920-talet, men 2017 fick anläggningen ett rejält ansiktslyft. Utöver elektronmikroskopet och tillhörande utrustning har ett nytt metallografilabb satts i drift och nya medarbetare och kompetenser har rekryterats.

Bakgrunden är ett strategiskt beslut att satsa ännu mer på produktutveckling. Sedan 2017 är “Innovation” en av grundpelarna i Gränges strategi. Enligt Kent Schölin var beslutet en nödvändig följd av marknadens utveckling. Lägre priser från både kinesiska och europeiska leverantörer ökar pressen.

– Sedan vi grundades har Gränges alltid kunnat ha en prispremie jämfört med konkurrenterna. Kunderna uppskattar att vi är dedikerade till vår nisch värmeväxlarmaterialet, har den högsta kvaliteten och är leveranssäkra. Men det räcker inte, för att kunna behålla prispremien behövs produktutveckling.

Att konkurrera genom sänkta priser är inte aktuellt. 

FoI inom Gränges

  • Gränges har anläggningar för forskning och innovation i Finspång, Sverige, och i Shanghai, Kina.
  • I Finspång utvecklas globala lösningar, produkter för den europeiska marknaden samt utveckling av helt nya produkter.
  • I Shanghai utvecklas globala applikationslösningar samt produkter för den lokala marknaden.
  • Målet är att starta lokal produktutveckling även i Huntingdon, USA.

– Kan vi inte behålla vår prispremie kommer vi inte finnas kvar. Vi kan inte vinna på pris mot kinesiska lågpriskonkurrenter, säger Kent Schölin.

Uppdraget för honom och hans medarbetare är att säkerställa en innovativ och effektiv produktutveckling. Till största delen handlar arbetet om förbättring av materialegenskaper, ofta utifrån kundens specifika önskemål.

– Mycket av det vi gör här går ut på att förstå hur aluminiumet fungerar och reagerar i syfte att göra det så hållfast och så motståndskraftigt mot korrosion som möjligt. Samtidigt finns alltid önskemål från kunderna om att deras komponenter ska bli tunnare och lättare. 

Utöver ständig utveckling av materialet har FoI-anläggningen ytterligare ett uppdrag: att ta fram produkter till helt nya applikationer. Gränges har gjort värmeväxlarmaterial sedan 1972 och har i dag en världsmarknadsandel på 20 procent. Även om man står väl rustad för en framtid med eldrivna fordon, inte minst med det nya materialet Trillium, finns det stor osäkerhet kring hur bilmarknaden kommer utvecklas i framtiden.

– Det finns en gräns för hur mycket vi kan växa inom värmeväxlare. Att enbart växa i takt med marknaden är inte tillräckligt. Därför behövs nya produkter och nya applikationer baserade på den kompetens och erfarenhet som byggts upp ända sedan 1920-talet. 

Det finns en gräns för hur mycket vi kan växa inom värmeväxlare. Därför behövs nya produkter.
- Kent Schölin, SVP Research & innovation