Kontakt

Vi fyller 125 år och ger ut ny bok om Gränges historia

I år firar Gränges 125 år. Vår historia är en historia om att ständigt utvecklas – och omvandlas – utifrån samhällets föränderliga behov. Vid 1800-talets slut grundades Gränges som gruv- och tågbolag, och hjälpte Sverige att förvandla malmen till välstånd. I början av 1900-talet var det Stockholmsbörsens högst värderade bolag, i mitten av århundradet var Gränges världens största malmexportör och mot slutet av 1900-talet ett dotterbolag i Electrolux-koncernen. I dag är Gränges ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar.

Gränges är ett anrikt bolagsnamn. Vi har under vår 125-åriga historia utvecklats och anpassats efter samhällets ständigt nya förutsättningar och har under vår historia förknippats med järnvägar, gruvbrytning, rederirörelse, malmexport, vitvarujätten Electrolux, bilsäkerhet – och inte minst aluminium. Faktum är att Gränges fortfarande i dag har samma organisationsnummer som när det bildades. Den gemensamma nämnaren under alla år har varit anpassning och innovation. Att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och att ständigt skapa nya innovationer som driver utvecklingen vidare. 

Det har inte varit en spikrak väg utan den har kantats av med- och motgångar, misstag och missöden – och framgångar. Det finns också många exempel på hur svårigheter föder kreativitet. Gränges har alltid förändrats utifrån tidens krav och marknadens förutsättningar. Vår historia är även historien om en föränderlig omvärld och speglar Sveriges moderna utveckling. Hela vår spännande historia beskrivs i den nya boken ”Gränges – sedan 1896”, som är skriven av näringslivsjournalisten och företagshistorikern Ronald Fagerfjäll och ges ut av Förlaget Näringslivshistoria.

Är du intresserad av boken ”Gränges – sedan 1896” så finns mer information hos förlaget > 

Några ord med författaren

Journalisten och författaren Ronald Fagerfjäll skildrar Gränges från dess födsel i det förindu­striella Sverige till dess plats på dagens globala marknad. Som näringslivsreporter har han följt bolaget under hela sin karriär och kan ösa ur egna intervjuer från över 50 år med bolagets led­are och medarbetare.

Vad är dina reflektioner på det stora hela när det gäller Gränges historia?
Gränges är en mycket större del av berättelsen om Sverige än vad nästan alla historieskildringar visar. Skulle vi ha stått utanför krigen utan Gränges till exempel? Vad skulle norra Sverige ha varit utan LKAB-aktiviteterna? I historien om den svenska aktiebörsen, under åren 1907–1956, väger Gränges allra tyngst. Och av de "funktionssocialiserade" exportjättar som Socialdemokraterna försökte skapa mellan 1947 och industrikrisen 1977 var Erland Waldenströms Gränges det mest välartade. Att Gränges blev styckningsobjekt berodde på en svensk kostnadskris när den internationella konkurrensen hårdnade. Det svenska systemet var helt enkelt för stelbent efter lång tid av framgång. Och dagens Gränges är faktiskt ett ganska typiskt exempel på hur någon del av verksamheten kan starta en ny cykel av tillväxt. 

Vilka blir lärdomarna för den som läser boken?
Företag arbetar i en miljö som ständigt utvecklas och förändras. Det är som att försöka stå still eller avancera i en rulltrappa som rör sig emot dig. Företaget måste gå för att stå stilla och springa för att överhuvudtaget röra på sig. Detta är nästan omöjligt att klara om man inte hela tiden har krävande kunder och tuffa konkurrenter som driver på. Farligast är perioder då kunder ganska kravlöst säljer allt som kommer fram, som 1946–1974. Företagsdoktorn Ulf af Trolle uttryckte det ungefär så här i början av 1970-talet. "Man kan inte rädda ett företag som går bra!”

Däremot behåller företag som måste jobba hårt med alla nya krav spänsten.


Författare och journalist Ronald Fagerfjäll.

Lär mer om Gränges historia

Gränges i dag är ett ungt företag med en lång historia. I början av 1900-talet var Gränges Stockholmsbörsens högst värderade bolag, i mitten av århundradet var Gränges världens största malmexportör och mot slutet av 1900-talet ett dotterbolag i Electrolux-koncernen. I dag är Gränges ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar.

Läs mer