Kontakt

Stjärnorna i kallvalsverket

Helt utan extra investeringar lyckades ett team på Gränges i Finspång minska tiden för spolbyten i ett av kallvalsverken med 25 procent, samtidigt som de ökade genomsnittshastigheten med 35 procent. Deras verktyg: tydliga mål, ett konsekvent GPS-fokus och massor av samarbete och engagemang.

Under 2016, när Gränges i Finspång stod inför arbetet att öka produktionsvolymen, identifierades en flaskhals i flödet: kallvalsverket 2751. Maskinen är en av de mest kritiska inom produktionen på anläggningen; allt material måste passera här, det första kallvalsverket efter varmvalsningen.

Flaskhalsproblem vid 2751 riskerade att de produktionsmål som företaget hade satt för Finspång inte skulle kunna uppnås. Så det var helt klart ett viktigt uppdrag som gick till produktionsledaren Magnus Jonsson.

– Vi tog ett systematiskt grepp redan från början. Det tror jag är en av anledningarna till att vi lyckades uppnå så bra resultat, säger han.

Det ”systematiska greppet” handlade bland annat om att Magnus Jonsson samlade kallvalsverkets skiftpersonal, Attila Szöcs från underhåll och Lasse Svensson från teknisk support för inledande möten där alla fick komma med idéer om hur man skulle uppnå målen. Och i enlighet med företagets GPS metoder skapade de ett dokument, en ”A3”. Andra GPS-verktyg som 5S, SMED och korta dagliga avstämningar kom också till användning.

– I A3-an jobbade vi mycket med att bryta ned de övergripande målen till konkreta delmål och vad de betyder för oss, på vår specifika maskin. Därefter blev A3-an, med sina tydliga och för oss relevanta nyckeltal, vårt styrdokument i projektet.

Jag tror att vi lyckades ta fram lite extra resultatfokus och tävlingsinstinkt hos alla inblandade.
- Magnus Jonsson, produktionsledare, Finspång

Efter de första mötena där alla inblandade gav sitt OK till att vara med på resan har det mesta gått smidigt, enligt Magnus Jonsson. Ett år efter starten hade teamet minskat tiden för spolbyten med 30 sekunder och ökat maskinens genomsnittshastighet från 320 till 355 meter i minuten.

För de här resultaten vann teamet årets Company Awards i kategorin Continuous Improvements.

– Jag tror att vi lyckades ta fram lite extra resultatfokus och tävlingsinstinkt hos alla inblandade, säger Magnus Jonsson.

Han betonar att en av nycklarna bakom teamets bedrift var det goda samarbetet med skiftpersonalen och supportfunktionerna. Och han är särskilt stolt över att alla förbättringarna har kunnat genomföras helt utan extra investeringar.

Vilka är dina bästa tips till andra i Gränges organisation när det gäller att jobba med förbättringsprojekt?

– Sätt upp tydliga mål och nyckeltal, KPI:er – det är helt centralt för att motivera alla. Och se till att ni har ett nära samarbete – gå ut på verkstadsgolvet och diskutera målen och hur ni ska uppnå dem.

Juryns motivering i sammandrag

”Gränges Finspång har lyckats att på ett strukturerat sätt ta bort flaskhalsarna inom kallvalsningen. De har infört en resultatorienterad kultur där valsningshastigheten och spolbyten kontinuerligt kontrolleras av operatörerna. GPS-verktyg som 5S, SMED och dagliga möten används för att upprätthålla förbättringarna. Det här är ett verkligt exempel på ständiga förbättringar som startade för två år sedan och som fortsätter att visa resultat.”
Medlemmar i teamet: operatörer, supportteamet vid 2751 (underhåll och tekniker) och Magnus Jonsson