Kontakt

Gränges påbörjar en process för att välja revisionsbyrå

Gränges har påbörjat processen att välja och utse revisionsbyrån som kommer att vara ansvarig för att revidera Gränges AB och de juridiska enheterna inom Grängeskoncernen från och med räkenskapsåret 2024. Sista dag för intresseanmälan är den 15 juni 2023.

För ytterligare information, kontakta Martin Ekman, Finance Manager, telefon: +46 72 596 71 57.

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning i tre regioner: Asien, Europa och Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 580 kton. Gränges har 2 700 medarbetare och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.