Kontakt

Gränges expansionsprojekt i Huntingdon i USA når viktig milstolpe

Gränges påbörjade i september 2017 att utöka kapaciteten inom valsad aluminium i Huntingdon, Tennessee för att möta en ökad efterfrågan på värmeväxlarmaterial för fordon och stationära värmeväxlare, och samt förpackningsmaterial.

“Expansionen i Huntingdon markerar nästa steg i vår strategiska tillväxtplan för den nordamerikanska marknaden. Gränges har skapat sig ett gott renommé inom industrin för valsad aluminium, och med denna expansion kommer vi att kunna stötta våra kunders tillväxt ytterligare. Vi har idag nått en viktig milstolpe när vi genomförde det första band testet och det är mycket tillfredställande att allt går enligt plan”, säger Gränges VD Johan Menckel.

Expansionen omfattar investeringar inom alla områden -  byggnader, gjuteri, kallvalsverk, glödgningsugnar och skärverk.

Detta stärker ytterligare Huntingdons position som ett av de mest moderna och effektiva valsverken i Nordamerika. När utbyggnaden är klar kommer kapaciteten att öka från omkring 160 kton till närmare 200 kton per år.

“Investeringen innebär ett långsiktigt åtagande gentemot våra kunder, anställda och aktieägare då vi ökar vår kapacitet på våra strategiska marknader”, säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas.


Det första bandtestet utfördes den 30 september 2019.