Kontakt

Trilliumkund i frontlinjen

Tack vare goda och täta relationer har teamet som jobbar med det rumänska företaget RAAL fått kunden att öka sina beställningar av Trillium. Samtidigt får Gränges ett bra exempel att bygga vidare på för andra kunder för det nya materialet.

Gränges samarbete med den rumänska värmeväxlarproducenten RAAL inleddes i ganska blygsam skala redan 2013. Men det var först i slutet av 2017 efter lanseringen av den nya generationens material, Trillium Lean, som det började hända saker på allvar.

– Vi låg på ganska små volymer men inledde diskussioner med kunden för att locka dem att väsentligt öka inköpen av Trillium, berättar Peter Hamnäs, kundansvarig för RAAL inom Gränges.

Arbetet som sedan följde gav teamet en nominering till förra årets Gränges Company Awards, i kategorin affärslösningar (commercial performance). I teamet ingick förutom Peter Hamnäs också representanter från produktutveckling, Customer Support, kvalitet, processutveckling, Forskning & Innovation samt Gränges Business Control.

– Vår strategi har hela tiden varit att ha en tät kundrelation, många tester och utvärderingar och en prissättning där vi har varit tydliga med att vi börjar på en högre prisnivå för att sedan erbjuda en förbättrad prisbild i takt med att volymerna och vår produktion ökar, säger Peter Hamnäs.

RAAL har två produktionsanläggningar med totalt 2 500 anställda. Även om företaget inte håller samma nivå som västeuropeiska kunder är det på många sätt en ganska typisk Grängeskund som producerar värmeväxlare för applikationer som jordbruks- och skogsmaskiner, gruv- och anläggningsfordon och bilindustrin.

– Bilindustrin är RAAL:s minsta verksamhet just nu men de ser klara utvecklingsmöjligheter där, bland annat kopplat till utvecklingen inom elbilar och kylning av batterier, säger Peter Hamnäs. Här satsar RAAL stort på Trillium som material och i slutet av året öppnade de en helt ny fabrik för batterikylare anpassad för Trillium och en tillverkning utan flussning som steg i processen.

Ur sitt marknadsperspektiv ser Mikael Pettersson, chef för marknadsföring och innesäljare, en ljus framtid för den nya generationen Trillium. Huvudargumenten är att kunderna kan ta bort steg i produktionsprocessen och därmed minska sina personalkostnader, samtidigt som de kan utveckla nya och mer komplexa och kompakta designvarianter.

– Dessutom kan de minska användningen av flussmedel och därmed förbättra arbetsmiljön för sina anställda. Sådana hänsyn blir allt vanligare när allt fler företag och även våra slutkunder vill förbättra förhållandena i hela sin värdekedja och därmed hos sina leverantörer, säger han.

Peter Hamnäs hoppas att inbrytningen på RAAL kan bli en språngbräda för Gränges för att möta det växande intresset för applikationer som har koppling till utvecklingen av elfordon och speciellt batterikylning.

– Trillium kommer inte att ersätta alla material men på några års sikt tror jag att Trillium kommer att komma upp i 20-25 procent av den totala produktionsvolymen i Finspång, säger han.

Här satsar RAAL stort på Trillium som material.
- Peter Hamnäs, kundansvarig

Fakta om Trillium: flussningen inbyggd i materialet

Trillium är ett metallkompositmaterial som kan användas för att producera lödda aluminiumfogar utan att tillsätta flussmedel, ”active brazing” på Grängesspråk. Det som skiljer Trillium från standardmaterial är att flussmedlet istället finns inbyggt i materialet. Andra generationen av produkten, Trillium Lean, lanserades 2017 och är en utvecklad version av materialet uppbyggd av flera lager. Bara en tiondel så mycket Trillium behövs i materialet jämfört med första generationens produkt, Trillium Solid. Konceptet gör att Trillium Lean har ett betydligt mer konkurrenskraftigt pris än sin föregångare för de flesta applikationer. Vidare ger den optimerade mängden flussmedel väldigt små flussrester efter lödning, något som är viktigt i vissa applikationer och därmed ger Trillium Lean en konkurrensfördel.