Kontakt

Finspångs jättesatsning

Gränges effektiviserar och bygger ut produktionsanläggningen i Finspång. Projektet väntas vara klart under andra halvåret 2021. ”Det här är en satsning vi alla i Finspång ska vara väldigt stolta över”, säger projektledaren Bengt Jansson.

En stor förändring står för dörren. Gränges i Finspång bygger ett helt nytt valsverk och flyttar ett av de befintliga. Båda valsverken får ett nytt hem i 10 000 kvadratmeter stora lokaler som Gränges köpt av företaget Aurubis och som ligger alldeles intill Gränges nuvarande lokaler.

– Utan köpet av Aurubis lokaler hade inte den här historiska satsningen varit möjlig. Gränges har inte byggt ett nytt valsverk i Finspång sedan 1960-talet, säger Bengt Jansson, välkänd Grängesprofil och numera konsult. Han är tillförordnad ansvarig projektledare för satsningen. Genom att effektivisera och bygga ut anläggningen i Finspång bäddar företaget för en tydlig resultatförbättring i hela den europeiska verksamheten. Dessutom är investeringen ett viktigt steg framåt för Gränges hållbarhetsarbete.

Effektiviteten och logistiken på området förbättras rejält – samtidigt som transporterna minskar och därmed också utsläppen. I dag flyttas banden mellan valsverken av dieseltruckar, och som mest kan materialet fraktas i fem kilometer mellan hallarna. I framtiden kommer all bandhantering mellan maskiner och hallar att utföras med automatiserad elektrisk utrustning.

När två av valsverken placeras i Aurubis lokaler kommer det endast att vara 100 meter till det tredje valsverket. Byggnaderna kommer att byggas ihop och kompletteras med ett automatiskt bandlager som förser valsverk och värmebehandlingsugnar med band, som när de är färdiga fraktas genom en tunnel till färdigställningsavdelningen.

– Den förbättrade logistiken med automatiserad bandhantering innebär att i stort sett alla dieseltruckar försvinner vid valsverken. De truckar som blir kvar kommer att vara eldrivna, säger Bengt Jansson.

Ett projekt av den här storleken kräver en egen dedikerad organisation. Cirka 20 personer kommer att arbeta inom projektorganisationen, varav några är nyrekryterade. Finspång kommer också att få hjälp av kollegor från Shanghai som har stor erfarenhet av liknande arbeten.

– Vi köper in kinesisk utrustning och fyller på med västerländsk teknik. Det finns flera fördelar med det, bland annat lägre kostnader och att våra kinesiska kollegor kan språket och känner leverantörerna. Från och med 2022 förväntas positiva effekter av investeringen i form av såväl besparingar som ökad försäljning.

Den förbättrade logistiken innebär att i stort sett alla dieseltruckar försvinner vid valsverken.
- Bengt Jansson, tillförordnad ansvarig projektledare för utbyggnaden i Finspång


Fakta om investeringen

  • Uppgår till 400 miljoner svenska kronor över två år och omfattar förvärv av mark och byggnader, uppgradering av valsverk samt flytt av befintliga maskiner.
  • Finansieras med interna medel, befintlig kassa samt lån.
  • Årskapaciteten i Finspång ökas med cirka 20 kton till 120 kton.

Effektivare proccesflöde.
När det nya valsverket står klart minskar transporterna per band från cirka 5 km till under 1 km. 26 apr.


Grön väg: förklarar var den nya transportleden ska vara.
Röd väg: förklarar var den gamla transportleden har gått.