Kontakt

Ordning som lönar sig

Som många andra företag har Gränges hämtat inspiration från Toyotas produktionssystem. Här tar vi en titt på grundprinciperna i företagets lean-metoder för tillverkning och hur medarbetarna kan bidra till att vässa organisationen.

Att öka produktiviteten genom att använda effektiva lean-metoder har länge varit ett mål för Gränges. Efter att Gränges Production System (GPS) infördes vid alla produktionsanläggningar sommaren 2017 har det varit full fart på aktiviteterna.

– Det är när vi allihop tar till oss GPS-konceptet och bidrar med att tillämpa principerna i praktiken som vi uppnår varaktiga resultat. Hemligheten bakom framgång är bra ledarskap. Det är fantastiskt att se hur engagerade våra medarbetare är när det gäller att skapa ordning på arbetsplatsen. Personalen är nyckeln till att få systemet att fungera, säger Paul Neutjens, chef för Process Engineering and Operational Development.

Engagemang är faktiskt en av de övergripande lean-principerna i GPS. De övriga är:
• att eliminera slöseri.
• att tillverka det kunden vill ha när de vill ha det.
• att driva verksamheten så effektivt som möjligt till lägsta möjliga kostnad.
• tillförlitliga processer och verktyg.
• arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
• ordning och reda.

GPS är en resa som måste få ta tid.
- Paul Neutjens, chef för Process Engineering and Operational Development

Den strukturerade ”5S”-metoden (se faktaruta nedan) är ett effektivt verktyg för att tillämpa GPS-principerna i praktiken. Grängesteam över hela världen vet att 5S-metoden lönar sig. Genom att hålla ordning på arbetsplatsen lyckas de öka kvaliteten, sänka kostnaderna, korta ledtiderna och förbättra både produktivitet och säkerhet.

Beroende på roller och ansvarsområden kan det handla om att omorganisera lagerutrymmen, skapa bättre framkomlighet, märka upp hyllor och lådor, sätta upp skyltar om tillträde förbjudet, ersätta utslitna verktyg eller avgränsa olika arbetszoner. Allt handlar om att organisera arbetsplatsen så att det blir lätt att upptäcka eventuella problem.

– Till att börja med har vi delat upp våra produktionsanläggningar och inlett pilotprojekt inom vissa områden, och nu utökar vi åtgärderna till att omfatta hela anläggningar, berättar Paul Neutjens.

I Shanghai har man till exempel delat in anläggningen i ett 70-tal olika områden. Medarbetarna arbetar i team med att genomföra 5S inom nio pilotområden där de lägger grunden för en ständig förbättring av driften. Nu gäller det bara att jobba vidare på samma sätt. Det är precis som med att städa och hålla ordning hemma: hur bra man än har organiserat hemmet så blir allt kaos igen om man inte underhåller det.

– Om man inte håller ytorna på utrustningen rena så blir det svårare att upptäcka och åtgärda problem. Tänk om det står en trave lådor mitt  på golvet och skymmer sikten, och så kommer det en truck runt hörnet och råkar köra på någon, exemplifierar Paul Neutjens och fortsätter:

– GPS är en resa som måste få ta tid. I själva verket blir det aldrig färdigt, eftersom man alltid kan förbättra ytterligare. Med tiden går det bättre och bättre.

Gränges 5S: Så blir arbetsplatsen välorganiserad

• Sortera. Gå igenom arbetsplatsen och rensa bort allt som är onödigt. Behåll bara det du faktiskt använder.
• Systematisera. Ordna arbetsplatsen på ett logiskt sätt som skapar ett bra arbetsflöde. Använd etiketter, märkning och färgmarkeringar för att skapa en synlig ordning och se till att alla verktyg och dokument som används dagligen finns nära till hands och förvaras i den ordning de ska användas.
• Städa. Gör en grundlig vårstädning på arbetsplatsen, fortsätt att hålla den snygg och ta bilder av resultatet.
• Standardisera. Kom överens om och inför standardiserade rutiner.
• Skapa vana. Upprätthåll det ni har uppnått i de första tre S-en. Använd checklistor för att hålla de standarder ni har kommit överens om.