Kontakt

Snabbare skifte till aluminium

Med en ny maskin för formade lödda rör i Shanghai är Gränges redo att ta ett stort kliv framåt inom den stationära marknaden för värmeväxlare. Förhoppningen är att den nya produkten ska öka farten på skiftet från koppar till aluminium och bidra till att HVACR växer.

Efter några månaders förberedelser i Finspång och Shanghai färdigställs nu Gränges nya rörmaskin för formade lödda rör hos en tillverkare i Tyskland. Därefter ska maskinen skeppas över till fabriken i Shanghai där den enligt planerna ska rulla igång i december-januari.

– Gränges har varit tidigt ute med att kunna erbjuda olika aluminiummaterial för formade lödda rör. Men med den nya rörmaskinen kan vi dessutom leverera färdiga formade lödda rör som våra kunder kan testa i sina applikationer. Vi hoppas att det kan skynda på utvecklingen på marknaden, säger Claudi Martin Callizo, teknisk chef för HVAC&R, stationära värmeväxlare för fastigheter.

För uppvärmning och kylning

Stationära värmeväxlare är system för värme och kyla i bostäder, kommersiella lokaler och industrifastigheter. En vanlig applikation är en luftkonditionering i en villa, där Gränges hoppas att formade lödda rör kommer att bli alltmer vanliga.

Aluminium ersätter koppar i värmeväxlare

Gränges har en positiv syn på framtiden för aluminium inom stationära värmeväxlare. Anledningarna är flera: dels väntas investeringarna i den globala byggsektorn öka med fyra procent varje år, dels är intresset stort bland kunderna att skifta till lödda värmeväxlare i aluminium som ersättning för de traditionella kopparlösningarna.

– Fördelarna med att använda formade lödda rör är stora för våra kunder och för slutanvändarna, säger Zhu Song, projektledare för den nya rörmaskinen och globalt ansvarig för HVAC&R.

– Med produkten får man ännu starkare, lättare, mer korrosionshärdiga kondensatorer med högre effektivitet och minskad total miljöpåverkan.

Aluminium ett miljömedvetet alternativ

Zhu Song tillägger att livslängden blir dubbelt så lång med de nya produkterna jämfört med nuvarande, konventionella MPE-kondensatorer. Förr var man tvungen att addera en kemisk beläggning för att uppnå samma livslängd – en kostsam lösning som dessutom är sämre för miljön.

– Formade lödda rör kombinerat med Gränges patenterade MULTICLAD®-legering eliminerar behovet av den här kemiska processen och hjälper därmed våra kunder att minska sina kostnader och belastningen på miljön, säger han.

Ökad marknadsandel inom HVACR

Med många stora tillverkare på den kinesiska och nordamerikanska marknaden och en del mindre i Europa ser Song en stor potential för Gränges inom stationära värmeväxlare.

– Med vår nya rörmaskin hoppas vi kunna öka vår marknadsandel inom HVACR och bidra till att konverteringen till lödda värmeväxlare går snabbare. I dag står stationära värmeväxlare för fem procent av Gränges försäljning, men vår förhoppning är att öka den andelen de närmaste åren, säger Zhu Song.

Stor potential inom stationära värmeväxlare

Traditionellt har mekaniskt sammanfogade kopparrör varit den dominerande designen inom stationära värmeväxlare.

I dag pågår ett skifte till aluminium. Den vanligaste designen i dag är MPE, multiport extrusion.

Nästa steg är att byggnadsindustrin liksom fordonsindustrin satsar på nästa generations design med formade lödda aluminiumrör. Detta ger ännu fler fördelar för kunderna med starkare, lättare, mer korrosionshärdiga kondensatorer med högre effektivitet och minskad total miljöpåverkan.

I och med att skiftet från koppar till aluminium väntas accelerera de närmaste åren ser Gränges en stor potential med den nya produkten.

Med vår nya rörmaskin hoppas vi kunna öka vår marknadsandel inom HVAC&R.
- Zhu Song, globalt ansvarig för HVAC&R