Contact

Laboratorium

Laboratorium Centralne Gränges Konin S.A. rzetelnie i bezstronnie wykonuje badania wyrobów przedsiębiorstwa oraz materiałów powierzonych, dąży do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu oraz najwyższej jakości oferowanych usług mając na uwadze zadowolenie klientów oraz dobro środowiska naturalnego.

Działamy bezstronnie z ukierunkowaniem na klienta. Cele te realizowane są poprzez:

 • spełnienie wszystkich wymagań, które zapewniają wiarygodność uzyskanych wyników badań,
 • współpracę z klientem na wszystkich etapach,
 • zachowanie bezstronności i poufności informacji.

Mając na uwadze satysfakcję naszych klientów postawiliśmy sobie następujące cele:

 • stosowanie nowoczesnych metod badawczych,
 • stosowanie nowoczesnego wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz gwarantowanej jakości materiałów odniesienia i pomocniczych,
 • odpowiednie kwalifikacje personelu i ciągłe ich podnoszenie,
 • stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej,
 • ciągłe doskonalenie procesu badań laboratoryjnych i systemu zarządzania jakością,
 • skuteczne monitorowanie wiarygodności badań poprzez system audytów wewnętrznych i bieżące sterowanie jakością badań.
Zakres badań

Do podstawowych zadań Laboratorium Centralnego należy m.in:

 • badanie składu chemicznego wyrobów aluminiowych,
 • badanie wód i ścieków: zawiesina ogólna, zawiesina mineralna, indeks nadmanganianowy, CHZT, chlor, chlorki, żelazo, fosforany, mangan, fluorki, siarczany, twardość, przewodnictwo właściwe, pH, zasadowość, substancje rozpuszczone, substancje ekstrahujące,
 • badania metaloznawcze: mikrotwardość, korozja warstwowa, wielkość ziarna „mikro” i „makro”, liczba gazowa, wielkość i identyfikacja zanieczyszczeń, wielkość komórki dendrytycznej, wielkość i identyfikacja wydzieleń, grubość plateru, testy korozyjne, potencjał korozyjny, odporność termiczna,
 • badanie parametrów wytrzymałościowych wyrobów walcowanych: wytrzymałość na rozciąganie, twardość, próba zginania, tłoczność, anizotropia płaska, plastyczność
 • usługi pomiarowe: czujniki temperatury, termometry, regulatory temperatury, przetworniki pomiarowe, manometry, suwmiarki, urządzenia mikrometryczne, przymiary wstęgowe, średnicówki mikrometryczne, głębokościomierze i wysokościomierze czujnikowe.
System Zarządzania

W celu uzyskania odpowiedniego stopnia wiarygodności u naszych klientów, a także sprawnego zarządzania jakością, w Laboratorium Centralnym wdrożono i utrzymuje się udokumentowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, PN-EN 15088.

Dodatkowo w ramach współpracy z klientem w celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych analiz Laboratorium Centralce uzyskało certyfikat Valeo Group.

Certificate Gränges Konin