Contact

Witamy w Gränges Konin S.A.

Zakład w Koninie dostarcza takie segmenty produktowe jak: materiały do wymienników ciepła, blachy budowlane i konstrukcyjne, materiały do obudów baterii, materiały do zamykania i pakowania oraz powszechne stopy do branży dystrybucyjnej.

Zakład produkcyjny w Koninie rozpoczął działalność jako przedsiębiorstwo państwowe w 1966 roku. Początkowa działalność obejmowała produkcję aluminium w wydziale elektrolizy i odlewni. W 1972 roku uruchomiono wydział walcowni, który zapoczątkował produkcję walcowanych wyrobów płaskich z aluminium i stopów aluminium.

Przedsiębiorstwo działające pod nazwą Huta Aluminium Konin zostało sprywatyzowane w 1995 roku, a w 2008 roku połączone ze spółką Impexmetal S.A. W 2009 roku został zamknięty wydział elektrolizy, a działalność produkcyjna kontynuowana była wyłącznie w wydziale odlewni i walcowni.

W 2020 roku zakład został przejęty przez Gränges AB oraz nastąpiła zmiana nazwy firmy Spółki na Gränges Konin S.A. Roczne zdolności produkcyjne zakładu w Koninie to ok. 100 tysięcy ton płaskich wyrobów walcowanych, a dzięki inwestycjom zarówno w wydziale odlewni jak i walcowni, roczne zdolności produkcyjne zakładu w 2025 roku mają wzrosnąć do 140 tysięcy ton wyrobów walcowanych.

Co i jak produkujemy w Koninie

Procesowe zdolności techniczne.
Możliwości produkcyjne - plan do 2025 r  
Odlewnia: 200,000 mt
Walcowania: 165,000 mt
Obróbka końcowa: 140,000 mt
   
Zdolność produkcyjna  
Grubość: 0.05 – 2,00 mm
  (taśma 5.00 mm )
Szerokość: 12 – 1,500 mm
   
Format: Blachy i taśmy
Serie stopów: 1xxx/3xxx/4xxx/5xxx/8xxx

Nasze produkty

Katalog produktów›

Pomoc w ramach programu rządowego

Gränges Konin S.A. uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Pomoc w ramach programu rządowego

Gränges Konin S.A. uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

Kontakt

Konin

Polska

Gränges Konin S.A.

Telefon
+48 63 247 49 00

E-mail
info.konin@granges.com

Adres zakładu i adres do korespondencji:
Gränges Konin S.A.
ul. Hutnicza 1
62-510 Konin
Polska

Siedziba spółki:
Gränges Konin S.A.
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
Polska

Contact

Rejestracja:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000003679
Wysokość kapitału zakładowego 160 000 000 PLN (opłacony w całości)
NIP 5250003551
REGON 011135378
BDO 000018581

Directions