Contact

Projekty unijne

Sekcja obejmuje informację o realizowanych i zrealizowanych projektach przez Gränges Konin S.A. finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych, zgodnie z prawem unijnym Gränges Konin S.A. publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej.