Kontakt

Förändring i Gränges koncernledning

18 nov 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges har utsett Torbjörn Sternsjö, idag President Gränges Europe, till Senior Advisor och rådgivare till Gränges vd. I det nya uppdraget kommer Torbjörn att fokusera på att öka takten i viktiga globala affärsutvecklingsprojekt. Rekryteringen av en ny President för Gränges Europe har påbörjats och Jörgen Rosengren, vd för Gränges AB, går in som tillförordnad President för Gränges Europe tills rekryteringen är klar.

“Torbjörn Sternsjö har varit oerhört viktig för oss vid vårt förvärv av Konin och han har på ett framgångsrikt sätt lett det europeiska teamet genom den första integreringsfasen. Torbjörn har även varit djupt involverad i vårt expansionsprogram som fortskrider väl. Vi är mycket tacksamma för Torbjörns viktiga bidrag och önskar honom lycka till i sin nya roll,” säger Jörgen Rosengren, vd Gränges AB.

Ovan förändring träder i kraft den 18 november 2021.