Produkter & Innovation

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av en långsiktig satsning inom forskning och innovation, samt av nära utvecklingssamarbeten med kunder.

Produkter

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter...

Tekniskt ledarskap

Genom åren har Gränges utvecklat fyra specifika kompentenser som bidragit till företagets tekniska ledarskap inom värmeväxlarmaterial: legeringsutveckling...

Innovation

Gränges har ett världsledande forsknings- och utvecklingscentrum som arbetar nära bolagets kunder, med djup kunskap om metallurgi och förståelse för...

Active brazing technology

Med tekniken i TRILLIUM® Solid och TRILLIUM® Lean kan du löda snabbare, bättre och renare. Tjäna mer genom att göra mindre.

LÄS MER

Slutkunder

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, inom industrin för stationära värmeväxlare samt på nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar.

Läs mer

Varför välja Gränges?

Gränges erbjuder valsade aluminiummaterial av högsta kvalitet i kombination med marknadens bästa tekniska service och en djup kunskap om hur vi kan stödja våra kunder i deras framtida utmaningar.

Läs mer