Kontakt

Korrosion

Korrosionsegenskaper behövs

Korrosionsmiljön ställer tuffa krav på aluminiummaterialen i en värmeväxlare vilket kräver styrning av dess egenskaper och en optimerad materialkombination. Vi tillhandahåller kompetens om hur den slutliga produktens korrosionsegenskaper påverkas av olika materialkombinationer, kundens tillverkningsprocess som formning eller lödning samt den specifika miljö i vilken produkten används.

Vi har en fundamental förståelse om olika korrosionsmekanismer och samarbetar med forskningsinstitut och universitet för att stärka vår kompetens. Elektrokemiska mätmetoder och avancerade strukturundersökningar är här vitala delar av vårt utvecklingsarbete.

Provning och analyser

Gränges R&I är utrustad med korrosionskammare för korrosiva saltdimmetest och cykliskt korrosionstest (CCT-Cyclic Corrosion Test) för accelererad provning av den yttre korrosionen för komponenter, prototyper och hela värmeväxlare. Vi utför SWAAT (Sea Water Acetic Acid Test) liksom andra standardiserade eller kundspecifika testmetoder. Dessutom utför vi accelererad korrosionsprovning för den inre miljön samt i specifika miljöer, t.ex. korrosiva kondensat.

Laboratorieprovningen ska replikera det verkliga korrosionsbeteendet för produkterna i fält så nära som möjligt. Vi jobbar kontinuerligt och samlar in data från fältexponerade värmeväxlare och material. Olika geografiska platser med olika korrosiv miljö (marin och industriell/stad) används för långtidsexponering utomhus.

Vi stöder fordonsindustrin och marknaden för stationära värmeväxlare (HVAC) med vår expertis om korrosion av material. Gränges R&I har många års erfarenhet från utvecklingsarbete och utvärdering av fältexponerade och korrosionsprovade (SWAAT och CCT) värmeväxlare av aluminium. Vi använder vår fundamentala förståelse för ytterligare utveckling av material och metoder för att ge rekommendationer till optimala materialkombinationer.