Kontakt

Lödning

Tillverkningsprocess VS egenskaper och mikrostruktur

Tillverkningsprocessen av lödband inkluderar alla steg i produktionsprocessen som påverkar materialegenskaper. Denna process startar med att ge aluminiumsmältan den specificerade sammansättningen och följs av gjutning, homogenisering, pläterapplikation, varmvalsning och kallvalsning med tillhörande värmebehandlingar samt skärning. I varje enskilt processteg påverkas mikrostrukturen i ett eller flera avseenden. Detta innefattar partiklarnas typ och storleksfördelning, aluminiumkornens storlek, form och orientering samt halten legeringselement i fast lösning. Denna utveckling av mikrostrukturen under varje steg i produktionsprocessen bestämmer materialegenskaperna i nästkommande steg och vår produkt i leveranstillståndet.

Lödning VS egenskaper och mikrostruktur

Lödningen är inte endast en metod att sammanfoga olika komponenter och forma en läckfri värmeväxlare utan en fundamental omformning av mikrostrukturen i alla delar av materialet och därmed dess egenskaper. Hur lödningen utförs påverkar materialen och fogarna som bildas, och därmed också värmeväxlarens slutliga egenskaper.

Industriledande kunskap

Vi har utvecklat kunskapen om hur tillverkningsprocess, mikrostruktur och egenskaper hos den lödda produkten hänger samman. Till vårt förfogande har vi den mest avancerade och flexibla lödugn som konstruerats för små prototyper och laboratorieprov. Vi kan delge hur lödprocessen påverkar materialegenskaper efter lödning och använder denna kunskap till att förbättra hela produktionsprocessen samt produktegenskaperna. Vi utvecklar nya legeringar, design av materialkombinationer och koncept för lödning. Denna kunskap och erfarenhet gör oss till den ideala partnern för att finna grundorsaken för fallerade produkter, både vid produktionsproblem och av använda värmeväxlare.

Laboratorieutrustningar

Följande laboratorieutrustningar har vi tillgång till: gjutning, ugnar för värmebehandlingar, litet valsverk, lödugnar (CAB, vakuum och glasugn), fullt utrustat metallografiskt laboratorium för preparering samt ljusmikroskopi, FESEM med EDS och EBSD. TEM och mer avancerade materialkarakteriseringar gör vi i samarbetsprojekt med externa partners.