Kontakt

Mekaniska egenskaper och mikrostruktur

Mekaniska egenskaper och mikrostruktur

Mekaniska egenskaper är mycket viktiga för aluminiumband till värmeväxlare. Efter leverans ska våra kunder forma och löda materialen. I ett fordon eller en stationär värmeväxlare utsätts materialen för både statiska och cykliska belastningar över tid, och ibland också vid temperaturer över 250 °C.

Provning och analys

Vi tillhandahåller dragprovdata liksom utmattnings- och kryphållfasthet för temperaturer upp till 300 oC. Dessa data är användbara och ibland nödvändiga för våra kunder när det designar nya värmeväxlare. Vi kan också bidra med formbarhetsdata och andra mekaniska egenskaper. Vi är erfarna i kvantitativ mikrostrukturkarakterisering och har utmärkt kunskap om hur mikrostruktur påverkar mekaniska egenskaper. Ändringar i mikrostrukturen under vår produktionsprocess, i våra kunders processer och värmeväxlarna i dess slutanvändning ligger inom vårt kompetensområde. Vi utför undersökningar på fallerade mekaniska produkter och relaterar dessa till materialegenskaper samt mikrostruktur, materialets tillverkningsprocess och värmeväxlardesign.

Avancerad modellering

Vår kapabilitet för matematisk modellering gör oss till en bra partner för statistiska analyser av produktionsdata och nya steg för processmodellering. Vi stöder vår legeringsutveckling med både kommersiellt tillgängliga och universitetsbaserade numeriska beräkningsverktyg som förutsäger materialegenskaper.